Svjetski dan leukemije obilježava se 4. rujna, globalnom kampanjom koja je započela u suradnji sa skupinama pacijenata širom svijeta. Glavni cilj obilježavanja dana leukemije je podići svijest i educirati svjetsku populaciju o znakovima i simptomima leukemije, te na taj način omogućiti što bržu i pravovaljanu dijagnozu, u svrhu pobošanja ishoda i što bolje kvalitete života pacijenata nakon dijagnoze. Ove godine, kada prvi puta obilježavamo važne datume za nas i naše pacijente, željeli smo podići svijest o leukemijama u djece.

          Maligne bolesti su nakon nesretnih slučajeva drugi vodeći uzrok smrti predškolske djece, djece i adolescenata u Europi i Americi. Tijek liječenja djece s leukemijom dugotrajan je i težak proces.

          Leukemije se u djece (≤15) otkrivaju u 35-50 novodijagnosticiranih slučajeva godišnje na 1.000.000 stanovnika te dobi.

          Akutna limfoblastična leukemija (ALL) najčešća je maligna bolesti u dječjoj dobi, javlja se u 75% slučajeva kod djece u dobi od 2. do 7. godine života. Uz ALL u dječjoj dobi javljaju se i mijeloična leukemija (AML), akutna i kronična u 20% slučajeva i  juvenilna mijelomonocitna leukemija (JMML) u 1-2% slučajeva.

 U većini slučajeva, ALL u djetinjstvu razvija se u ranim oblicima B-stanica i T-stanica i većinom pogađa stariju djecu. Uspješni rezultati liječenja djece s ALL-om jedan su od najvećih napredaka u borbi protiv malignih bolesti općenito. Ukupna stopa preživljenja djece i adolescenata s ALL-om u razvijenim zemljama trenutno iznosi oko 88%, pri čemu ALL ima povoljniju prognozu (preživljenje ~ 92%), dok je prognoza kod AML-a  još uvijek znatno lošija, te stopa preživljenja iznosi oko 69%.

          Simptomi leukemije mogu biti nespecifični, slični uobičajenim dječjim bolestima: kašalj, osip, gubitak tjelesne težine i apetita, glavobolje, povraćanje, izrazit umor i slabost, bolovi u kostima i zglobovima, krvarenja i poteškoće disanja. Specifični simptomi su: pojava hematoma po tijelu, povećana jetra, slezena i limfni čvorovi.

          Različita genetska stanja mogu povećati djetetov rizik od leukemije, kao što su: Downov, Li-Fraumeni , Wiskott-Aldrichov, Bloomov i Shwachman-Diamond sindrom. Također različiti čimbenici okoliša mogu povećati rizik od razvoja leukemije.

          Specifičnosti liječenja leukemija ovise o nizu čimbenika kao što su: dob djeteta, vrijeme postavljanja dijagnoze, uznapredovalost bolesti, vrsta leukemije, kromosomske mutacije, te odgovor organizma na samo liječenje. Kod visokorizičnih skupina leukemija koji su podložni povratu bolesti, transplantacija krvotvornih matičnih stanica je jedan od načina liječenja.

          Početna dijagnoza maligne bolesti u djece donosi brojne promjene u njihove živote, ali i u živote njihovih roditelja. Svako odvajanje djeteta od roditelja za njega je zastrašujuće, zabrinjavajuće i tužno. Svakom bolesniku, bez obzira na dob, boravak u bolnici izaziva tjeskobu. Stoga je važno spomenuti važnu akciju izgradnje i opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije u Zagrebu u sastavu Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Cilj akcije je omogućiti svakom roditelju boravak uz dijete u bolnici, te na taj način omogućiti uključenost u njegovo liječenje, brigu i borbu za što boljim ishodom.

          Na  krajnji ishod liječenja, osim lijekova i terapeutskih postupaka, svakako će utjecaja imati i način ophođenja s djetetom i njegovom obitelji, kako od strane liječnika tako i od strane medicinske sestre.  Stoga nam je cilj nas medicinskih sestrara i tehničara koji skrbimo o maligno bolesnom djetetu, tako i o njegovoj obitelji, razvijati dobre metode komunikacije, poticati profesionalan i adekvatan pristup, razvijati tehnike i vještine pružanja podrške za dijete i njegovu obitelj.

          Izazov pedijatrijske njege je zadovoljavanje svih djetetovih potreba, ne samo fizičkih, već izuzetnu pozornost treba obratiti na djetetove osjećaje i potrebu za obitelji.

4. rujna 2021. je dan svjesnosti o leukemijama. Potaknimo sve medicinske sestre i tehničare, bez obzira o kakvim pacijentima skrbe, na aktivno promišljanje o svjesnosti u borbi s leukemijom i svi zajedno budimo primjer profesionalnog i ljudskog ophođenja unutar vlastitog okruženja!

Marija Petrović

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za pedijatriju

Zavod za hematologiju, onkologiju i transplataciju krvotvornih matičnih stanica

Dnevna bolnica