Prilika je da još jednom naglasimo i pročitamo ciljeve i djelatnosti naše udruge, što nas može dodatno usmjeravati i  inspirirati na daljnji zajednički rad.

Iz Statuta:

III. CILJEVI, DJELATNOSTI I PODRUČJE DJELOVANJA

                                                  Članak 9.         

Ciljevi Mreže su:

 1. Promocija i unapređenje sestrinske profesije
 2. Stručni razvoj hematoloških medicinskih sestara i tehničara kroz trajno stručno usavršavanje i izobrazbu
 3. Promicanje statusa i ugleda hematoloških medicinskih sestara u društvu
 4. Promicanje zajedničkih interesa hematoloških medicinskih sestara
 5. Horizontalna razmjena iskustava hematoloških medicinskih sestara iz raznih bolnica i međusobno upoznavanje
 6. Edukacija, potpora i motiviranje mladih hematoloških medicinskih sestara na profesionalni razvoj
 7. Utjecaj na bolje radne i financijske uvjete hematoloških medicinskih sestara
 8. Promicanje zdravog načina života i zdravstveno odgovornog ponašanja
 9. Poticanje osobnog razvoja hematoloških medicinskih sestara
 10. Zalaganje za ujedinjenje standarda izmđu bolnica
 11. Zalaganje za zadržavanje hematoloških medicinskih sestara u struci i u Hrvatskoj

Članak 10.

Djelatnosti Mreže su:

 1. Pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članica nadležnoj Komori;
 2. Unapredenje sestrinske skrbi o hematološkom bolesniku na temelju stjecanja i međusobne razmjene znanja i iskustva iz područja hematologije i zdravstvene njege hematološkog bolesnika;
 3. Organiziranje i provođenje edukacije članstva, u vidu tečajeva, predavanja, konferencija i drugih oblika usavršavanja, internih i/ili odobrenih od Komore
 4. Sudjelovanje na konferencijama u organizaciji drugih u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, podrška objavi sestrinskih radova na istima
 5. Suradnja s trećima — udrugama, institucijama
 6. Nakladnička djelatnost, izrada i distribucija informativnih materijala u vidu publikacija, audiovizualnih ili elektroničkih izdanja
 7. poticanje izrade smjernica iz područja zdravstvene njege, specifičnih za skrb o hematološkom bolesniku
 8. Prikupljanje sredstava, donacija, sponzorstva i članarina potrebnih za redovito poslovanje Mreže
 9. Predlaganje promjena zakonskih propisa nadležnim državnim tijelima, vezanih za status hematoloških medicinskih sestara
 10. Informiranje i edukacija javnosti i stanovništva o hematološkim bolestima radi ranog otkrivanja bolesti
 11. Promoviranje zdravstveno odgovornog ponašanja radi prevencije bolesti
 12. Djelovanje kroz različite javne medije, upoznavanje i pridobivanje javnosti za pitanja od interesa za Mrežu i članstvo
 13. Obilježavanje važnih dana za sestrinsku struku kao i dana bolesnika
 14. Organiziranje druženja, upoznavanja, osobnog rasta i dobrobiti članstva