Zavod za hematologiju Klinike za Internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka smješten je na lokalitetu Rijeka (Krešimirova 42, Rijeka) u glavnoj zgradi, na drugom katu, zauzimajući veći dio zapadnog krila zgrade. Nedavno temeljito preuređeni stacionarni dio ima 21 krevet, od čega 6 kreveta otpada na Jedinicu za obrnutu izolaciju. U Dnevnoj hematološkoj bolnici je 9 fotelja i 2 kreveta u kojima se svakodnevno odvija liječenje bolesnika s hematološkim bolestima. Svaki radni dan aktivne su 1 ili 2 cjelodnevne Hamatološke ambulante smještene u zgradi Poliklinike na lokalitetu Rijeka. U sklopu Zavoda djeluje i hematološka ultrazvučna ambulanta. Na Zavodu radi osam liječnika hematologa, tri specijalizanta hematologije te 16 educiranih medicinskih sestara ( 1 mag.med.techn., 8 bacc.med.techn. i 7 med.techn. ). Pročelnik Zavoda je prof. dr. sc. Toni Valković, a glavna sestra sam ja Nina Jajaš, bacc.med.techn.

Svake se godine na odjelu obavi između 600 i 700 hospitalizacija, u dnevnu bolnicu oko 10.000 pregleda, dok se u ambulanti obavi između 8.000 do 9.000 pregleda. Pacijenti koje obrađujemo i liječimo uglavnom dolaze iz Primorsko-goranske županije, ali značajan dio njih je iz Istarske i Ličko-senjske županije, te manji broj iz Karlovačke i Zadarske županije. Stručna djelatnost obuhvaća liječenje svih zloćudnih i dobroćudnih hematoloških bolesti terapijama koje su dostupne u našoj zemlji uključujući intenzivnu i standardnu kemoterapiju, liječenje ciljanom i drugom protutumorskom terapijom, kao i svim oblicima potpornog liječenja. Za sada se na Zavodu ne vrši liječenje transplantacijom krvotovornim matičnim stanicama, ali je uvođenje autologne transplantacije krvotovornih matičnih stanica jedan od zadataka koji je pred nama u slijedećim godinama. Postoji odlična suradnja s kolegama iz zagrebačkih hematoloških centara (posebno u vezi transplantacijskog liječenja i liječenja autolognim CAR-T stanicama). Na Zavodu za hematologiju, koji je dio Klinike za internu medicinu, osim stručne djelatnosti vrši se i edukacija liječnika i medicinskih sestara tijesnom suradnjom s Medicinskim fakultetom i Fakultetom zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, a odvija se i znanstvena djeltanost u vidu različitih međunarodnih i domaćih znanstvenih istraživanja i kliničkih studija. Posebno smo stručno, znanstveno i edukacijski orjentirani na potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima. 

Prilog koji slijedi pomoći će Vam da lakše predočite naš tim i prostor gdje se nalazimo, a možda Vas i motivira da nas posjetite!

Nina Jajaš, bacc.med.techn.; 22. prosinca 2021.