U veljači 2023. godine obilježava se  40 godina od prve srodne transplantacije koštane srži u Hrvatskoj. Tada je to bila jedina transplantacija koštane srži dok danas govorimo o obliku transplantacije i obliku transplantata. Tadašnji Centar za transplantaciju koštane moždine, danas Odjel za transplantaciju krvotvornim matičnim stanicama, već u imenu odjela vidimo da je u tom periodu od 39 godina došlo do velike promjene u obliku i načinu liječenja i  zdravstvene njege hematoloških bolesnika.

Proteklih godina bilo je svakojakih situacija od burnih ratnih godina (Domovinski rat) godine potresa, godine pandemije virusom  Covida naš program transplantacija nije prekidao sa radom nego je usprkos svemu imao svoj trend napredovanja.

             Počelo se te davne 1983. godine s tri  transplantacijske jedinice nazivom šator što je doslovno i bilo, da bi se vremenom proširili na transplantacijski odjel od 18 kabina i 7 bolničkih ležajeva. Rekonstrukcijom odjela 2009 godine dobivamo današnji  izgled odjela od 21 jednokrevetne kabine s pripadajućim sanitarnim čvorom od čega 6 kabina služe za liječenje autolognom transplantacijom dok 15 kabina služe za liječenje alogenom transplantacijom građevinski smještenih na dvije lokacije.

     Uz program  srodnih transplantacija 1988 godine pokrenuo se  i postupak liječenja autolognom transplantacijom što i danas ima široku primjenu u nizu hematološko onkoloških oboljenja. Od 1988 godine do danas  učinjena je 1991 autologna transplantacija.                          

                Uz postojeći Registar  koji se sastojao od srodnih darivatelja 2009. godine osniva se Registar dobrovoljnih darivatelja i Zaklade Ana Rukavina te dolazi do povećanja izgleda za pronalaskom podudarnih  nesrodnih darivatelja koštane srži. U tom smjeru ide intenzivna međunarodna suradnja s nacionalnim registrom drugih država što dodatno doprinosi pronalasku darivatelja i rastu broja transplantacija,a time i boljim rezultatima  liječenja hematoloških bolesnika

  • 61.300 upisanih u registar
  • 57.000 potpuno HLA tipizirani
  • 98 patients liječenih aloTKS od HR donora (67 HR, 26 inozemnih, 5 umbilikalnih)

Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja KMS 2006. – 2019.

             Od veljače 1983 kada je učinjena 1. transplantacija  koštanom srži do danas učinjeno je 1423 srodnih i  i nesrodnih  transplantacija što koštanom srži što perifernim matičnim stanicama  i jednim malim djelom matičnim stanicama iz pupkovine

           Šireći program transplantacija širila se i  djelatnost kako liječnička tako i sestrinska. Broj prikupljanja koštane srži kao oblika transplantata se povećava i ukazuje se potreba za podizanjem kvalitete  rada. 

          Dugogodišnjim radom na podizanju kvalitete rada i postizanju ujednačenosti postupaka transplantacijski program 2018 godine dobiva akreditaciju FACT-JACIE- najveću svjetsku akreditaciju u području transplantacije krvotvornim matičnim stanicama .Ona je garancija visoke kvalitete i potrebno je svake 4. godine obnavljati licencu .

 Centar za transplantaciju Zavoda za hematologiju akreditivni  je Centar Europske  grupe za transplantaciju matičnih stanica za liječenje od srodnog i nesrodnog podudarnog  davatelja.

          Posljednjih godina u starijih se bolesnika provodi liječenje transplantacijom uz primjenu manje intenzivne pripreme, čime se smanjuje neposredna toksičnost pripreme. Povisivanjem dobne granice, kazuistika bolesnika se mijenja te su potrebe za zbrinjavanjem takvih bolesnika sve  zahtjevnije i iziskuju veću angažiranost svog osoblja.

         Transplantacijski program obuhvaća  zbrinjavanje i pedijatrijske populacije . Godišnje  se transplantacijom  liječi između  10-12.djece.U zbrinjavanju djece sudjeluju i roditelji tako da su i cijele obitelji uključene u skrb. Djelatnosti psihologa, pedagoga i psihijatara  uključenih u skrb šire potrebu za dodatnim  obrazovanjem sestara  i stjecanju  dodatnih vještina zdravstvene njege dječije psihijarije i psihologije.  

  Multidisciplinarni rad od timskog rada niza djelatnosti kao što su hematološka, transfuziološka, pedijatrijska neurološka, radiološka, citološka, patološka, mikrobiološka, psihološka te niz djelatnosti kao Centar za prehranu dijetetičari ,fizioterapeuti i niz drugih djelatnosti veliki su svakodnevni izazov  u sestrinskom radu obzirom da smo mi te koje sve   koordiniramo kako bi naši bolesnici bili što kvalitetnije zbrinuti.

        Surađujući od samih početaka transplantacije sa europskim i svjetskim centrima postignuti su današnji stavovi te podignute vrijednosti znanja i vještina. Profesionalni identitet razvijao se kroz razmjenu iskustava i primjenu novih tehnologija. U samom početku uzori su nam bili transplantacijski centar u Baselu te prestižni centar u  Americi u  Salt Lake Sity-u- Utah gdje su naše  kolegice boravkom usvojile stavove i standarde u zdravstvenoj njezi transplantiranih bolesnika.

      U stalnoj želji za širenjem znanja kontinuirano sestre hematologije  sudjeluju  u nizu tečajeva trajne edukacije kako u zemlji  tako i u inozemstvu: Stručni skupovi  medicinskih sestara i tehničara hematologije i transfuziologije, Samostalni stručni skupovi hematoloških medicinskih sestara i tehničara, Tečaj  za medicinske sestre- Principi kvalitete rada medicinskih sestara, godišnji Simpozij onkološko hematološka sekcija medicinskih sestara, Tečaj trajne edukacije Referentni centar za bolničke infekcije KBC Zagreb, Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi, Visoka zdravstvena  škola, Zagreb-Management u sestrinstvu, European group for blood and marrow transplantation prisustvovanje na godišnjoj razini  kao aktivni članovi Europske škole za  transplantacijsku  hematologiju.

     Pisanjem priručnika za bolesnike  kao što su :Priručnik za bolesnike nakon transplantacije koštane srži 2005, Prehrana bolesnika sa zloćudnim  tumorom 2008, Priručnik za bolesnike nakon transplantacije krvotvornim matičnim stanicama 2021, olakšava se bolesnicima da prođu kroz složeni postupak liječenja.

    Izradom Protokola za standardizirane postupke u zd. njezi transplantiranih bolesnika sestre podižu stupanj kvalitete i postižu profesionalnije djelovanje. Sudjelovanjem u izradi Priručnika  za studij sestrinstva- Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od bolesti krvi i krvotvornih organa 2010. omogućilo se generacijama sestara da što prije usvoje znanja i time podižu kvalitetu  zdravstvene njege hematoloških bolesnika.

     U nizu znanstvenih radova  sestara na Zavodu za hematologiju ističe se  istraživački rad kolegice  pod nazivom Kvaliteta života nakon  transplantacije krvotvornim matičnim stanicama-Mogući problemi seksualnog života. Prepoznaje se potreba brige za kvalitetom života nakon transplantacije i pokušava se bolesnicima približiti moguće probleme i ohrabriti ih da razgovaraju o tome i traže pomoć  te se skine  stigma sa teme o seksualnosti. Spoznaja da u problemima nisu sami nego uvijek imaju pruženu ruku  podrške mijenja i psihičku stabilnost naših transplantiranih bolesnika.

Brinući o problemima  i kvaliteti života naših transplantiranih bolesnika, pogotovo u onih s aktivacijom jedne od najtežih komplikacija transplantacije – reakcije primatelja protiv davatelja – GVHD-a sestrinski  tim i tim liječnika  uz inozemnu pomoć  organizir – Program zbrinjavanja i praćenja kroničnog GVHD-a. Razmjenjujući  iskustva  s vanjskim centrima sestre osiguravaju  zdravstvenu njegu  naših bolesnika kao i  drugih bolesnika  transplantiranih u  svijetu te rade na postizanju  bolje  kvalitete života.

Program kontinuiranog i redovitog praćenja  transplantiranih bolesnika provodi se kroz  Ambulantu za imunokompromitirane bolesnike i Dnevnu bolnicu Zavoda za hematologiju.

Trenutna situacija s pandemijom Covidom nije zaustavila sestre na hematologiji u njihovom radu, aktivno se sudjeluje u nizu E- tečajeva i održan je – Virtualni work shop on the care of patiens vith GVHD-practical advice and exchange of expirience 2021.

Veliki su izazovi i burna vremena  pred nama i nadamo se da ćemo i dalje biti kao i do sada ukorak sa europskim i svjetskim postignućima kako u liječenju tako i u zdravstvenoj njezi hematoloških bolesnika.

Nurka Rustan bacc. med .techn.

Marina  Sedlar bacc. med. techn.

.