Zavod za hematologiju KB Merkur već dugi niz godina podržava rad Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Čakovec (UOLL). Uvijek pratimo, a kada je prilika i surađujemo; zajedno smo i učili i zabavljali se.

Brojni pacijenti našeg Zavoda koji dolaze iz tog područja ujedno su i članovi Udruge koja im na razne načine pomaže da najteže dane bolesti lakše prebrode.

           Upravo zbog toga, skupljajuči smo čepova i unazad 4 godine aktivno podupiremo akciju “Ubaci čep za skupi lijek”, bez obzira što dobro znamo da su brojni lijekovi za liječenje naših pacijenata odobreni od HZZO-a (lista posebno skupih lijekova), ili su dostupni na trošak bolnice gdje se određeni pacijent liječi.

Do sada smo na razne načine, uglavnom uz pomoć naših pacijenata iz Varaždina i Čakovca ili prilikom posjete Udruge našem Zavodu skupljene čepove slali prema odlagalištu.

Nedavno nas je izrazito razveselila vijest da je Udruga potpisala ugovor sa ZG Holdingom na način da se pri svakom većem odlagalištu otpada u gradu Zagrebu nalazi i poseban kontejner za prikupljene čepove koji se odatle šalju prema  zajedničkom prikupljalištu; volonteri dobre volje ih pakiraju u posebne vreće i prosljeđuju na mjesto gdje se vrši otkup istih.

           Kao sestra koja dugi niz godina radim na Zavodu za hematologiju, voljela bih i ovom prilikom, ususret Dana sestrinstva, potaknuti i druge kolegice u manjim ili većim bolnicama, ako slučajno još nisu upoznate s ovom akcijom, da se pridruže i podrže akciju i vrijedne volontere Udruge.

Sanela Zemljak, bacc.med.techn.

Zavod za hematologiju KB Merkur