Od 8. do 10. lipnja 2022. u Berlinu je održan napredni multidisciplinarni tečaj o venskim pristupima pod nazivom MACOVA 2022. – Multidisciplinary Advanced Course on Vascular Access. Prisustvovalo je oko 280 sudionika, većim dijelom iz Europskih zemalja. Naglasak je stavljen na pravovremeni izbor adekvatnog venskog pristupa, potrebu za formiranjem timova za venske katetere te za upotrebom pomoćnih alata kod postavljanja: ultrazvuk za detekciju adekvatne vene i sigurnu venepunkciju te uredaj za detekciju položaja katetera i njegovo sigurno uvođenje u venu subclaviu. Posebno su korisne bile radionice gdje su sudionici imali priliku praktično se educirati za uvođenje katetera (Mideline, PICC) uz upotrebu novih tehnoloških postignuća. Autorice teksta koje su imale priliku sudjelovati na ovom tečaju namjeravaju ga približiti članicama i članovima KroMreže na našem 2 . kongresu u Puli, kada ćemo na kraju seta predavanja o venskim pristupima, za zainteresirane organizirati radionicu, s ciljem prijenosa znanja i praktičnih iskustava uz potrebnu opremu i educirane mentore. 

 

Suzana Ivoš, KB Dubrava

Ljiljana Pomper, KB Merkur