Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji sigurnost bolesnika definira se kao ˝prevencija, otklanjanje i unapređenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi˝.

17. rujan uspostavljen je kao Međunarodni dan sigurnosti pacijenta temeljem odluke Svjetske zdravstvene organizacije.

Cilj Svjetskog dana sigurnosti temelji se na :

  • podizanju globalne svijesti i angažmanu o samoj sigurnosti pacijenta
  • poticanju aktivnosti za što sigurniju zdravstvenu skrb u cijelom svijetu, na svim razinama
  • smanjenju štete i neželjenih događaja za pacijente
  • povećanju sigurnosti za pacijenta

https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2022

Sigurnost u zdravstvenom sustavu s bolesnikom u središtu, predstavlja ideal kvalitetne zdravstvene skrbi.

U Europi svake godine oko 10 do 12 % bolesnika tijekom hospitalizacije nepotrebno je izloženo štetnim događajima, dok svake godine 4,1 milijun bolesnika u Europi dobije infekciju povezanu sa zdravstvenom skrbi, od toga 37.000 sa smrtnim ishodom. Čak 30% do 40% neželjenih događaja povezanih s liječenjem u zdravstvenim ustanovama i primarnoj zdravstvenoj zaštiti može se spriječiti. U ovakvim situacijama ne stradavaju samo sami bolesnici već i njihove obitelji te to dovodi do financijskog gubitka u zdravstvenom sustavu, a sami incident dovodi do stresa kod osoblja koji posljedično dovodi do nezadovoljstva, demotivacije  i pada samopouzdanja.

Sigurnost bolesnika u zdravstvenim ustanovama zahtijeva stalno usavršavanje sustava i osoblja. Edukacijom zdravstvenih djelatnika o sigurnosti pacijenta se uvelike može utjecati na povećanje iste.  U pružanju zdravstvene skrbi nikada nije moguće predvidjeti sve rizike, ali uvijek se može težiti ka unapređenju sigurnosti pacijenta.

Lijekovi su najčešće korištene intervencije u zdravstvenoj skrbi te je u tom kontekstu ’Sigurna primjena lijekova’ odabrana kao tema Svjetskog dana sigurnosti pacijenta 2022. sa sloganom ’Lijekovi koji ne štete’. Sama kampanja se temelji na smanjenju i sprječavanju pogrešaka povezanih lijekovima.

Videozapis (Medication without harm):

https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022?fbclid=IwAR1qN4mmaOjLq-H-OyLXdItqi2uPLE35Ie3z9A8oVpdcVkoWM90-7Rvm65w

Ajna Džanić, bacc.med.techn.

Odjel za hemostazu i trombozu, Zavod za hematologiju, Interna klinika, KBC Zagreb