Rujan je mjesec u kojem nosimo crveno kao podrška bolesnicima oboljelih od malignih hematoloških bolesti.

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju, Dnevna hematološka bolnica