Mijelodisplastični sindrom (MDS) je bolest koštane srži u kojoj se ne stvara dovoljan broj zdravih krvnih stanica već je povećan broj nezrelih krvnih stanica koje imaju kraći vijek trajanja od zdravih. Krvotvorne matične stanice su stanice u koštanoj srži iz kojih nastaju eritrociti, trombociti i leukociti. Obilježje MDS-a je neučinkovito stvaranje jedne ili više vrsta navedenih krvnih stanica i ,posljedično tome, njihov manji broj u krvi.

Iako se MDS može pojaviti kod ljudi svih dobnih skupina, 80% bolesnika starije je od 60 godina.

Simptomi i znakovi koji se mogu javiti kod MDS-a su:

  • umor, slabost i bljedoća kao znak anemije kod smanjenog broja eritrocita
  • učestala pojava infekcija kao posljedica smanjenog broja leukocita i neutrofila
  • pojava hematoma te sklonost krvarenju zbog nedostatka trombocita

Prema iskustvima i svjetskim registrima, postoji šansa od 30% da će oboljelima od MDS-a bolest prijeći u akutnu mijeloičnu leukemiju.

Liječenje MDS-a ovisi o dobi bolesnika, simptomima, stadiju bolesti te kategoriji rizika i prisutnosti drugih bolesti. Prema riziku MDS se klasificira u pet skupina. To su vrlo niskog, niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog rizika. Liječenje bolesnika s vrlo niskim, niskim i srednjim rizikom je najčešće potporno liječenje, cilj je kontrolirati simptome što uključuje transfuzije eritocita i trombocita, po potrebi antibiotika. Također je moguće neinvazivno liječenje Azacitidinom ili Lenalidomidom. Ciljevi liječenja su ublažiti simptome, te najvažnije, poboljšati kvalitetu života bolesnika. Pacijenti s visokim i vrlo visokim rizikom te ponekad pacijente s srednjim rizikom koji nisu odgovorili na standardno liječenje mogu biti kandidati za transplantaciju matičnih stanica. Nakon transplantacije trećina bolesnika je dugoročno bez znakova bolesti. Međutim transplantacije je visoko rizičan postupak, rizik od relapsa bolesti je oko 30% dok je smrt povezana s liječenjem u 26-41% bolesnika.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana MDS-a je educirati i informirati javnost o ovoj bolesti te podignuti svijest cijelog društva o postojanju raznih malignih i drugih bolesti . Također, važno je istaknuti podršku oboljelima od MDS-a tijekom liječenja.

KB Merkur je Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za dijagnostiku i liječenje MDS-a. Medicinske sestre se svakodnevno trude pacijentima i njihovim obiteljima pružiti podršku uz osmijeh i par toplih riječi kako bi im što više olakšale sam boravak u bolnici kao i prihvaćanje dijagnoze te pomogle u borbi protiv ove bolesti.

Dorotea Šaban, Zavod za hematologiju, KB Merkur