U organizaciji udruge KroMreža hematoloških medicinskih sestara i tehničara, od 21. do 23. listopada 2022. održan je Drugi Kongres KroMreže s međunarodnim sudjelovanjem u prostorima hotela Histria, Pula.

Ljiljana Pomper, dipl. med. techn., predsjednica Udruge, u svojoj uvodnoj riječi naglasila je da od predavanja eminentnih stručnjaka do radionica, sadržaj će slijediti aktualne teme u hematologiji. Ukratko je opservirala dosadašnji rad Udruge unutar godine dana, te se zahvalila svim sudionicima uz toplu dobrodošlicu. Teme ovogodišnjeg Kongresa bile su: potporna skrb hematološkog bolesnika, noviteti u liječenju, sestrinskoj skrbi i postupcima, te prikaz rada radnih skupina (tromboza i hemostaza, venski pristupi). Ove godine na Kongresu posebnu pozornost posvetili smo malignim limfomima, najčešćoj skupini malignih hematoloških bolesti. 

Nakon pozdravne riječi predsjednice Pomper i predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara  Mario Gazić, mag. med. techn. pozdravio je sudionike Kongresa. Predsjednik Komore u svome govoru istaknuo je zadovoljstvo entuzijazmom naše mlade udruge KroMreže koji se očituje kroz učestale aktivnosti i stručne upite prema tijelima HKMS. Na prijedlog Udruge tako je uzet u razmatranje i prijedlog samostalne specijalizacije medicinskih sestara i tehničara iz područja hematologije. Zaželio je sudionicima uspjeh u daljnjem napredovanju i stručnom usavršavanju.

Irina Pucić, dipl. med. techn., glavna sestra OB Pula zaželjela nam je dobrodošlicu, približila je i prezentirala novoizgrađenu Bolnicu, prikazala je kapacitet svih radilišta, broj djelatnika po razini stručne spreme, uvjete rada i mjere koje pružaju medicinskim sestrama u cilju potpore i motiviranja za rad u OB Pula.

Uslijedilo je predavanje dopredsjednice KroMreže, Vesne Družinić, mag. med. techn., koja je iznijela rezultate upitnika o zadovoljstvu i položaju medicinskih sestara i tehničara koji zbrinjavanju hematološke bolesnike. O suvremenom pristupu u dijagnostici i liječenju limfoma informirao nas je doc. dr. sc.  Zdravko Mitrović, KB Dubrava, koji je istaknuo važnost klasifikacije limfoma i poznavanje patogeneze  u cilju razvoja ciljanih, pametnih lijekova koji će djelovati ciljano na tumorske stanice, a što manje oštetiti zdravu stanicu. Govorio je o metodama dijagnosticiranja limfoma i o terapiji, istaknuo je da unatoč modernoj dijagnostici i terapiji ipak se ne može zamijeniti njega, empatija i toplina koju pružamo svojim bolesnicima.

U nastavku stručnog dijela Kongresa uslijedila su predavanja: o autolognoj transplantaciji i komplikacijama kod limfoma, o skrbi bolesnika s traheostomom i limfomom, kroz prikaze slučajeva. Predstavljena je inovativna terapija CART-T stanicama, govorilo se o liječenju odraslih bolesnika CART-T stanicama i o liječenju pedijatrijskih bolesnika.

Nadalje, teme predavanja prvog dana Kongresa bile su zaštita od infekcija kao važna karika u liječenju hematoloških bolesnika. Prikazan je slučaj Akutne leukemije u trudnoći, te prikaz slučaja skrbi o bolesnici s GVHD-om.

Održana su predavanja o prepoznavanju, liječenju hemofilije i o kvalitetnom provođenu kućne terapije kod hemofilije. Predstavljeno je novo poglavlje u liječenju noćne hemoglobinurije, o sestrinskoj skrbi i edukaciji oboljelih od PNH.

Drugi dan Kongresa započeo je predavanjem dr. sc. Senke Repovečki, Klinika za psihijatriju Vrapče, o palijativnom pristupu medicinske sestre i tehničara spram osobe uključene u palijativnu skrb. Istaknula je da su reakcije bolesnika na spoznaju o teškoj bolesti različite i javlja se čitav niz emocija, a njihov redosljed ne može se uvijek predvidjeti. Naglasila je, da je briga za bolesnika na kraju života izazovan zadatak koji zahtijeva ne samo razmatranje bolesnika u cjelini, već i razumijevanje obiteljskih, socijalnih, pravnih i drugih okolnosti koje okružuju samog bolesnika.

O temi kada prestaje kurativna, a počinje palijativna skrb hematološkog bolesnika govorila je Kristina Kondres, bacc. med. techn., KB Merkur. Planiranje otpusta hematološkog bolesnika u suradnji s bolničkim koordinatorom za palijativnu skrb istaknula je i objasnila Ružica Marinić, mag. med. techn., KBC Zagreb. Predavanje s rezultatima istraživanja o procjeni nutritivnog statusa i intervencijama kod hematoloških bolesnika, prezentirala je Ljiljana Pomper, dipl. med. techn., KB Merkur. U nastavku, Lucija Jurišić, bacc. med. techn., KBC Zagreb, Ivanka Šikić, bacc. med. techn., KB Merkur i Marica Vuletić, mag. med. techn., KBC Split, prezentirale su svoja iskustva o liječenju i praćenju bolesnika uključenih u tretman liječenja s ruksolitinibom.  

Tijekom drugog dana Kongresa prezentirano je 9 e postera uz prisustvo autora i članova Komisije, uz ostale zainteresirane sudionike, a za vrijeme večernjeg programa uslijedile su nagrade.  

Istovremeno, održavale su se prezentacije rada radnih skupina koje djeluju unutar KroMreže. U radnoj skupini o venskim pristupima koju vodi dopredsjednica KroMreže Suzana Ivoš, dipl. med. techn., prikazana su iskustva rada s Midline i Picc kateterima u KB Dubrava, o čemu je govorio  Luka Mičik, med. techn.  Iskustva u radu, održavanju i toaleti centralnih venskih katetera prezentirala je Ruža Jakovac, bacc. med. techn, KB Merkur. Planiranje venskog pristupa – teorija vs praksa kod hematoloških bolesnika prezentirala je Ljiljana Pomper. Održano je predavanje o inovacijama i prednostima primjene prekrivke s CHG-om.

Na kraju je održana radionica o ultrazvučnom navođenju Midline katetera, gdje su se sudionici mogli praktično okušati uz stručno vodstvo edukatora.

Na Sastanku radne skupine naziva Tromboza i hemostaza, čija je voditeljica tajnica KroMreže Josipa Belev, mag. med. techn., glavna tema edukativnih predavanja bila je sveobuhvatna skrb bolesnika s dubokom venskom trombozom kroz pet predavanja. Rad radne skupine obogaćen je razmjenom iskustava i stavova s različitih hematoloških odjela u Hrvatskoj. Predavanja su potakla brojna pitanja i komentare. Uvodno predavanje bilo je „Duboka venska tromboza i pogled iz perspektive medicinske sestre“, Violete Čižmić, mag. med. techn. i Lidije Vinković, mag. med. techn. Neiscrpna tema interesa medicinskih sestara je edukacija bolesnika za kućnu primjenu antikoagulantne terapije koju je prezentirala Marija Schoenberger, mag. med. techn. Važnost pravilnog korištenja kompresivne čarape, kretanje nakon postavljanja dijagnoze duboke venske tromboze autora Josipe Belev, mag. med. techn., Božane Rakušić mag.med.techn. i Nenada Štuljana, bacc. med. techn. Kao i predavanje „Peroralna antikoagulantna terapija“ Eme Paučrk i Marije Schoenberger važne su teme kada govorimo o već postavljenoj dijagnozi duboke venske tromboze.

Na kraju radnog dijela drugog dana Kongresa, organiziran je posjet OB Pula. Ovom prilikom zahvaljujemo se domaćinima – Irini Pucić, glavnoj sestri Bolnice i kolegama Borisu Kopiću, bacc. med. techn. i Marini Dembić, mag. med. techn. na srdačnom, toplom i stručnom vodstvu  kroz prostore njihove Bolnice. Bila nam je čast i zadovoljstvo proći kroz novoizgrađenu Bolnicu,  uz izvrsne domaćine, djelatnike OB Pula. Upoznati smo s prostorom i radom Dnevne bolnice, Odjela hematologije, Ljekarne i centralne pripreme kemoterapije, te prostorom objedinjenog hitnog prijema, kao i prikazom dobre prakse zračne pošte. Posebno nas se dojmilo Savjetovalište za onkološke i hematološke bolesnike koje djeluje unutar Dnevne bolnice. U Savjetovalištu se provodi edukativni i suportivni program za bolesnike prije početka liječenja ili novog tretmana u liječenju, a važno je istaknuti da programe provode medicinske sestre i tehničari.

Drugi dan Kongresa završili smo s ugodnim druženjem i dobrom zabavom, gdje su dodijeljene nagrade za najbolji poster, za najuspješnije hodače, a i nagrade za članice i članove KroMreže koji su bili aktivni u kreiranju web stranice naše Udruge.

Treći dan Kongresa obilježen je predavanjima kolegice Kristine Kupčak, bacc. med. techn., OB Pula, na temu incidencija hematoloških bolesnika oboljelih od COVID 19 bolesti. Proširili smo znanje na temu o sigurnom rukovanju lijekovima koji sadrže citotoksične supstance, na tu važnu temu predavanje je imao kolega Josip Spudić, mag. med. techn., KB Merkur. Slađana Žeželj, mag. med. techn., OB Varaždin predavala je na temu postupanja kod slučaja kontaminacije te dekontaminacije nakon istjecanja citostatika. Rasparava je ukazala na važnost tema o citostaticima, te je usvojen prijedlog tajnice KroMreže Josipe Belev da se predavanja kolege Spudića i kolegice Žeželj snime i koriste u edukativne svrhe za članice i članove KroMreže.

 Vrlo važnu temu, opasnost od CMV infekcija u ALO-transplantiranih bolesnika detaljno je i zanimljivo izložio prof. dr. sc. Radovan Vrhovac, KBC Zagreb, prezentirajući aktualne smjernice u prevenciji i liječenju tih i drugih virusnih infekcija.

Predavanje o sindromu sagorijevanja medicinskih sestara i tehničara koje rade na hematološkim i onkološkim odjelima prezentirao nam je Boris Kopić, bacc. med. techn., OB Pula.

 Saznali smo i o načinu primjene kreativne terapije s hematološkim bolesnicima, Iva Vinduška Jeftić, mag. med. techn., Škola za medicinske sestre Mlinarska, a Sanela Zemljak, bacc. med. techn., KB Merkur, prenijela je iskustva i rezultate rada na temu primjene komplementarne terapije kod hematoloških bolesnika. O važnosti uloge fizioterapije kod bolesnika s hematološkom bolesti predavala je Andreja Matijević, KBC Zagreb.

Rasprava je potaknula prijedlog proširenja istraživanja kolegice Zemljak na sva hematološka radilišta unutar hrvatskih bolnica, pa i šire.

Kongres je završio s konstruktivnom raspravom i evaluacijom.

Predsjednica KroMreže iskanula je ovogodišnji iskorak koji je realiziran kroz uvrštavanje izdane publikacije Kongresa u registar Nacionalne sveučilišne knjižnice kroz ISNB broj Zbornika radova 2. Kongresa. Unutar zbornika radova, uz sažetke radova i postera, od ove godine se objavljuju i cjeloviti radovi.

Za kraj želimo istaknuti, zadovoljstvo nam je da je naš 2. Kongres po temama bio zanimljiv, a prikazi primjera dobre prakse iz raznih ustanova i prikazima slučajeva dodatno su ga sadržajno obogatili.

Zahvaljujemo se izvrsnim predavačima, koji su svojim stručnim radovima i svojim trudom pridonijeli uspjehu Kongresa. Zahvaljujemo se moderatorima koji su pridonijeli korisnim raspravama. Zahvaljujemo se i svim sudionicima koji su na bilo koji način pridonijeli da Kongres pamtimo po ugodnoj radnoj atmosferi.

Zahvaljujemo se svim sponzorima koji su nam pomogli u realizaciji Kongresa, kao i tehničkom organizatoru Vidu Benku i njegovoj agenciji Vivid Original d.o.o.

Irena Vidović, dipl. med. techn.

Zavod za hematologiju, KB Merkur

Galerija fotografija s 2. Kongresa: