Drage članice, članovi, suradnici, prijatelji,

      Vrijeme blagdana je iza nas, svakodevica na našim radnim mjestima je u svom uobičajenom ritmu, a naša Udruga nastavlja s aktivnostima, na dobrobit svih nas i naših bolesnika.

Za početak, osvrnite se, a onda s vremena na vrijeme i udubite u teme II izdanja “Standardni operativni postupci u zdravstvenoj njezi”,  koje je obradila uvažena doc. dr. sc. Sonja Kalauz s članovima radne skupine; u izdanju Hrvatske komore medicinskih sestara.

Ovo izdanje sadrži nekoliko novih standardnih operativnih postupaka, a kod većine drugih napravljene su dopune i izmjene u skladu s novim, znanstveno utemeljenim činjenicama.

Sadržaj knjige podijeljen je u šest poglavlja: 1. poglavlje: Određivanje potreba za zdravstvenom njegom, planiranje i provedba zdravstvene njege; 2. poglavlje: Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba; 3. poglavlje: Postupci mjerenja i praćenja vitalnih znakova; 4 poglavlje: Primjena lijekova; 5. poglavlje: Medicinsko-tehnički postupci i.6. poglavlje: Mjere sprečavanja infekcija. Na kraju, knjiga sadrži i opću smjernicu za pravilan postupak provjere i potvrde identiteta bolesnika u zdravstvenim ustanovama.

Autori navode da su ove smjernice vrlo dinamična kategorija, te Vas mole da aktivno sudjelujete u njihovu formiranju: svojim savjetima, novim znanstvenim spoznajama, pa i svojim primjedbama i prijedlozima za buduće izdanje standardnih operativnih postupaka.

Pripremila: Ljiljana Pomper, mag. med. techn., Zavod za hematologiju KB Merkur