U toku boravka bolesnika na transplantaciji krvotvornih matičnih stanica planira se njegov otpust. Odlaskom iz bolnice bolesnik ulazi u sustav zbrinjavanja putem Ambulante za imunokompromitirane bolesnike, te liječnika primarne zdravstvene zaštite. Tokom liječenja bolesnika zbrinjavaju stručnjaci raznih profila (dermatolog, okulista, ginekolog,  neurolog, psiholog, psihijatar, stomatolog,) tako da po otpustu kući briga istih se i dalje nastavlja i medicinska sestra je ta koja koordinira daljnji kontinuitet liječenja.

   Bolesnikov nutritivni status prati se tijkom liječenja i zbrinjava enteralnim i parenteralnim putem. Centar za prehranu prije samog otpusta kući provodi edukaciju bolesnika i obitelji prema potrebi te im daje pisane materijale o prehrani.

   Kvaliteta života mijenja se po učinjenoj transplantaciji i svi bolesnici dobiju letak putem kojeg ih  informiramo da nisu sami i da o svim problemima, fizičkim ili psihičkim treba razgovarati i tražiti pomoć. Seksualni život nije tabu i ne smije biti, potrebno je otvoreno o tome pričati .

Letak za muškarce (kliknite na sliku za detaljniju verziju)

Letak za žene (kliknite na sliku za detaljniju verziju)

   Transplantacijom krvotvornih matičnih stanica bolesnik stječe određena prava povlastice i postotak invaliditeta. Kako bi dobio pravovremene informacije medicinska  sestra daje bolesniku pisani materijal putem kojeg se može upoznati o načinu ostvarivanja svojih prava.

Klikom na dolje navedeni link, dobiti će te pristup tim informacijama.

https://drive.google.com/file/d/1bh9Pbxdiyi0L2aYT9GnoERrgoN0GNf5g/view?usp=sharing

Nurka Rustan bacc.med.tech.

Marina Sedlar bacc.med.tech.