U sklopu aktivnosti Radne skupine Venski pristupi naše udruge KroMreže održana je radionica u KBC Osijek. Zahvaljujući našim članicama Ivani Kuleš i Danijeli Jukić kao domaćinima bilo nam je zadovoljstvo imati predavanje o održavanju venskih katetera. Predavanje su održale Ljiljana Pomper i Suzana Ivoš.

Radujem se šta mogu reći da je posjećenost predavanju usprkos održavanju u radno vrijeme bila izrazito dobra kao i  zainteresiranost za temu. Velik interes bio je za indikacije postavljanja kao i za način održavanja venskih katetera. Radionica je uključivala postupke rada sa port kateterima i upoznavanje i rad sa PICC-om i MIDLINE-om.

Veselimo se uspješnosti održane radionice kao i svim sljedećim edukacijama.

Suzana Ivoš, mag.med.techn

Zahvala kolegice sa Hematologije KBC Osijek o održanoj edukaciji

U ime Hematologije KBC Osijek i u svoje vlastito zahvaljujem se sestri Ljiljani Pomper i sestri Suzani Ivoš na održanoj edukaciji. Iznimno smo zadovoljni što se ovakav oblik edukacije po prvi puta odrđao na Hematologiji Osijek te smo otvoreni za buduću suradnju. Posebno smo sretni i ponosni što je susret proizašao iz dobre suradnje unutar Radfne skupine Venski pristupi naše KroMreže.

Ivana Kuleš, bacc.med.techn.