U ovom mjesecu, točnije 14. travnja 2023. obilježavamo dvije godine postojanja i rada Hrvatske udruge hematoloških medicinskih sestara i tehničara – KroMreže HMST.

To je ujedno prilika da se prisjetimo djelovanja i rezultata u razdoblju od 12 mjeseci i promislimo koliko smo bili uspješni u ostvarenju misije i ciljeva naše Udruge. 

KroMreža HMST osnovana je sa željom da okupi hematološke medicinske sestre i tehničare iz cijele Hrvatske, pa i šire, kako bismo razmjenjivale znanja, iskustva i izazove iz područja skrbi za hematološkog bolesnika, sa željom da se povežemo osobno i poslovno, da organiziramo, iskazujemo i zastupamo neke svoje interese, da se međusobno podržavamo u razvoju te da se zajedno družimo i veselimo.

Vjerujem da se u našim zalaganjima i ostvarenjima, a koje ću dolje pobrojiti, oslikavaju sve naše namjere koje su nas okupile 14. travnja 2021., održale nas zajedno do danas i vode nas dalje u našim zajedničkim nastojanjima:

Već kod osnivanja Udruge, pristupilo nam je oko 100 članica i članova, druge godine bilo nas je oko 250, a danas je u KroMrežu učlanjeno 298 članica i članova, od toga 15 potpornih.

Imamo razloga biti ponosni, prepoznati smo u stručnoj i široj javnosti kao Udruga koja okuplja medicinske sestre i tehničare koji na bilo koji način skrbe o hematološkim bolesnicima te iskazuje i zastupa naše zajedničke interese, na dobrobit svih nas, a sve zbog što bolje skrbi za naše oboljele.

Ovom prilikom želim posebno istaknuti djelovanje Upravnog odbora, upravnog i izvršnog tijela KroMreže čijih je 15 članica marljivo radilo tijekom cijele godine:

 • Održano je ukupno 6 sastanaka Upravnog odbora, a zajedničkim prijedlozima i raspravama doneseni su brojni zaključci
 • Napisan je Zahtjev HKMS za stručnim mišljenjem o primjeni krvi i krvnih pripravaka u djelatnostima hematologije – 18. 07. 2022.
 • Napisan je prijedlog specijalizacije za hematološke medicinske sestre i tehničare i zahtjev HKMS za davanjem stručnog mišljenja – 18. 07. 2022.
 • Napisan je prijedlog programa uže specijalizacije za medicinske sestre i tehničare u internističkoj hematološkoj djelatnosti – rujan 2022.
 • Formirana je Radna skupina koja je uključila i zainteresirane članice i članove Kromreže izvan Upravnog odbora koja je izradila Nastavni plan i program za specijalizaciju Hematološko sestrinstvo – 12. 03. 2023.

Ostale aktivnosti KroMreže u proteklih 12 mjeseci:

12. svibnja 2022. godine zajednički smo obilježili Međunarodni dan sestrinstva, uz sudjelovanje drugih sestrinskih udruga i Hrvatske komore medicinskih sestara, a događanja su popraćena izvještajem i fotografijama na web stranici.

Drugi kongres KroMreže HMST održan je u Puli, 21.- 23. listopada 2022. Izvještaj o Kongresu i evaluaciju uspjeha Kongresa možete pročitati na web stranici, a značajke Kongresa koje treba istaknuti su:

 • Prvi puta je detaljno obrađena jedna tema: Cjelovita skrb o Malignim limfomima
 • Obavljen je studijski posjet bolnici u Puli
 • Objavljen je po prvi puta Zbornik radova koji obuhvaća sažetke predavanja i postera, ali i recenzirane cjelovite radove iz tema važnih za hematološko sestrinstvo. Zbornik ima ISBN broj
 • Dogovoreno je da dvije prikazane prezentacije budu snimljene i u obliku edukativnih videosnimki dostupne na web stranici za članice i članove

Imali smo dva vrlo uspješna i dobro posjećena edukativna skupa održana u formi webinara:

 • Četrdeset godina razvoja zdravstvene njege u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica 17. 02. 2023.,
 • Kvaliteta života i psihološka podrška oboljelima od Multiplog mijeloma – 29. 03. 2023. Webinari su snimljeni i dostupni članicama i članovima u edukativne svrhe na službenim stranicama Udruge.

Kroz Udrugu djeluju tri Radne skupine:

 • Tromboze i hemostaze
 • Venski pristupi
 • Transplantacija krvotvornih matičnih stanica

Udruga kao i prethodne godine, vodi uredno i transparentno knjigovodstvo, čiji su podaci dostupni članicama i članovima Upravnog odbora pomoću lozinke, a ostalim članicama i članovima na zahtjev.

Registar članica i članova KroMreže,  sa svim relevantnim podacima transparentno se vodi, a dostupan je na uvid svim članicama i članovima na web stranici, ulaskom s lozinkom.

I za drugu godinu, odlukom Upravnog odbora, članarina je besplatna.

Nastavljene su aktivnosti vezane uz studijski boravak naših kolegica koje se pobliže bave transplantacijom u inozemstvu, uz potporu Zaklade Ana Rukavina.

Posebna pozornost obraća se motiviranju mladih sestara da prate edukaciju, da aktivno sudjeluju u edukaciji, pišu članke, sudjeluju na kongresima. 

Prikupljena su potrebna sredstva za rad Udruge u 2022., pri čemu se treba zahvaliti svim onim članicama koje su se na tome angažirale. Većinski prihodi odnose se na održavanje kongresa, ali ima i donacija koje su date za opće djelovanje udruge; donatori su pravne osobe.

Nastavljena je suradnja sa srodnim udrugama (udruge sestara i udruge bolesnika oboljelih od hematoloških bolesti).

O aktivnostima Udruge upoznati su i potaknuta je suradnja sa HKMS i Zdravstvenim veleučilištem.

Provođene su aktivnosti vodstva u komunikaciji s javnošću (Ljiljana Pomper, Vesna Družinić, Josipa Belev).

Nastavlja se obilježavanje važnih datuma za našu hematološku struku i bolesnike, kroz objave članaka na našem portalu s ciljem informiranja, osvješćivanja (npr. crvene majice), motiviranja i druge aktivnosti (webinari, videosnimke, tjedan kretanja).

Za komunikaciju sa članstvom,  ali i šire sa zainteresiranom javnošću, za međusobno povezivanje članstva i prijenos informacija, nastavljene su i poticane aktivnosti uređivanja naše digitalne platforme – web stranice i facebook stranice.

Nastavlja se i tradicija uređivanja web stranice: glavna urednica je predsjednica KroMreže, a izvršne urednice izmjenjuju se svaki mjesec prema vlastitoj želji za angažmanom. Usvojeno je pravilo da su izvršne urednice u pravilu članice Upravnog odbora, a ukoliko one žele prepustiti  tu ulogu drugoj zainteresiranoj članici/članu KroMreže, prijedlog za pojedinu izvršnu urednicu/urednika usvojit će Upravni odbor. Sa željom da stranica “živi” i da kreira objave na tjednoj bazi, uvedena je mogućnost nagrađivanja izvršnih urednica/urednika. Glavna urednica facebook stranice i dalje je tajnica, a izvršne urednice web stranice u određenom mjesecu zadužene su i za objave na facebook stranici.

Radi poticanja razvoja web stranice, oformljena je rubrika “Klub autora web stranice”, čijih objava do sada ima 32 u 2022. godini i do sada 15 u 2023. godini. Članice i članovi primljeni u Klub dobivaju simbolične bedževe kao priznanje za doprinos radu web stranice. Autorske članke napisale su uglavnom hematološke medicinske sestre i tehničari, ali pridružile su se i druge kolegice, te naši bolesnici. Među novostima možete naći informativne, edukativne ali i inspirativne sadržaje i veseli me da Klub autora ima sve više članica i članova!

Nastavljena je i praksa kružnog prikaza djelovanja jedne po jedne bolnice u kojoj se liječe i zbrinjavaju hematološki bolesnici – na portalu HMST, dinamika je prepuštena na izbor članicama.

Dogovoren je i plan sljedećih aktivnosti za narednih 12 mjeseci:

Obavljene su prve pripreme za zajedničko obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva koje će se održati 12. svibnja 2023., uz sudjelovanje svih sestrinskih udruga i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Donesena je odluka i započele su pripreme za 3. Kongres KroMreže HMST u Trogiru, 19.- 22. listopada 2023.

Hvala Vam na vašem doprinosu,

Radujem se budućoj suradnji.

Ljiljana Pomper, mag. med. techn.

dopredsjednica KroMreže