Akutna mijeloična leukemija (AML) je rak krvi. AML je najčešća akutna leukemija koja pogađa odrasle osobe.

Godišnje se dijagnosticira oko 20 000 novih slučajeva.

Ne postoji standardni test probira na AML.

Bolest nastaje naglo, stoga je potrebno brzo krenuti s liječenjem.

Uzrok bolesti je nepoznat, ali je povezan s oštećenjem deoksiribonuklenske kiseline (DNK).

Nije poznato što uzrokuje oštećenje DNK-a, ali je poznato da primjena citostatika, zračenje ili izloženost nekim kemikalija može uzrokovati razvoj leukemije.

U bolesnika s leukemijom najčešće se opažaju simptomi: temperatura, umor, noćno znojenje, gubitak tjelesne težine i apetita, stvaranje modrica, krvarenje.

U rutinskoj krvnoj slici vidi se povećan broj leukocita na račun tumorskih stanica uz snižen broj trombocita i eritrocita.

Dijagnoza se postavlja punkcijom koštane srži.

Kriterij za postavljanje dijagnoze AML-a je 20% mijeloblasta (ili manje, ali uz prisutnost translokacija tipičnih za AML). Važni pokazatelji u dijagnostici bolesti citogenetika (jer su kromosomske aberacije i mutacije u tumorskim stanicama vrlo važan prognostički faktor), zatim imunofenotipizacija (za razlikovanje fenotipa tumorskih od normalnih stanica i praćenje minimalne rezidualne bolesti) i naposljetku molekularne pretrage (npr. FLIT3 mutacija).

Akutna mijeloična leukemija se kod mlađih ljudi (ispod 65g) liječi kemoterapijom: 1. faza Indukcijska terapija baziranoj na citarabinu (Ara-c) najčešće u kombinaciji s daunorubicinom. Zatim slijedi 2. faza konsolidacijska terapija te potom alogenična transplantacija krvotvronih matičnih stanica kod bolesnika s visokorizičnom leukemijom koji imaju srodnog ili nesrodnog podudarnog darivatelja.

Kod bolesnika s određenim mutacijama uz kemoterapiju primjenjuje se i ciljana terapija poput midostaurina i gentuzumab ozogamicina.

Kod starijih ljudi  i onih koji nisu pogodni za intenzivnu kemoterapiju i transplantaciju, standard liječenja je venetoklaks u kombinaciji s azacitidinom.

 AML možemo shvatiti kao putovanje koje može biti izazovno s puno uspona i padova. Važno je razgovarati o bolesti, podijeliti svoja iskustva. Bitno je znati kome i gdje se obratiti za pomoć i podršku kako bi mogli imati kontrolu nad putovanjem s akutnom mijeloičnom leukemijom.

Ove godine slogan kampanje je Nastavite kretati se, Nastavite učiti.

Stoga, ujedinimo se i pridružimo globalnim naporima za podizanje svijesti o akutnoj mijeloičnoj leukemiji na Svjetski dan svjesnosti o AML!

Ako poznajete nekoga ili ste sami oboljeli od AML-a posjetite link:

https://know-aml.com/get-involved/world-awareness-day

Tina Mitrović, bacc.med.techn.

Glavna sestra Odjela za intenzivno liječenje bolesnika s tumorima krvotvornog sustava i autolognu transplantaciju

KBC Zagreb