Nacionalno hodočašće Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara – ogranak Osijek

Svjetski dan mira i molitve, koji se obilježava 21. lipnja, pruža priliku ljudima diljem svijeta da se zajedno sjedine u molitvi, razmišljanju o miru i promicanju međusobnog razumijevanja. Uoči tog posebnog dana, Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara odlučilo je organizirati hodočašće u Šibenik kao način da se njegovi …

Obilježavanje prve godišnjice osnutka HULL-a – Podružnica Osijek

Hrvatska udruga leukemije i limfoma (HULL) osnovana je s ciljem pružanja podrške i informiranja oboljelima od leukemija, limfoma i drugih srodnih bolesti, kao i njihovim obiteljima. Podružnica Osijek, 20. lipnja 2023., obilježila je prvu godinu od osnutka. Podružnica HULL-a u Osijeku aktivna je udruga koja se bori za poboljšanje kvalitete …

Komunikacija pacijenata i medicinskih sestara u hematološkoj dnevnoj bolnici u KBC-u Osijek

Pružanjem kvalitetne psihološke i psihosocijalne potpore pacijentima na liječenju u bolnicima medicinski timovi imaju priliku poticati pacijentovu volju i borbu za životom, dobro mentalno zdravlje te utjecati na poboljšavanje kvalitete života. Spomenuta kvalitetna podrška prvenstveno obuhvaća brigu usmjerenu na pacijenta, a očituje se kroz komunikaciju medicinskog tima s pacijentom, ugodniji …

Obilježavanje Svjetskog dana darivatelja krvi u KBC-u Osijek

Dana 14. lipnja, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek obilježio je Svjetski dan dobrovoljnih darivatelja krvi u znaku ovogodišnjeg slogana: “Daruj krv, daruj plazmu, dijeli život, čini to redovito”. Svečanost je započela pozdravnim govorom ravnateljstva KBC-a Osijek, Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i Crvenog križa Osijek, koji su izrazili …

15.06.2023. – Europski dan palijativne skrbi

15.06.2023. se po prvi put obilježava Europski dan palijativne skrbi s idejom zajedništva svih zemalja Europe u razvoju i pružanju palijativne skrbi. Naglasak ovogodišnjeg Europskog dana palijativne skrbi je na dva područja važna za podizanje svijesti i postojanje palijativne skrbi u pojedinoj zemlji: Prihvaćanje palijativne skrbi kao neophodnog elementa u …