Pružanjem kvalitetne psihološke i psihosocijalne potpore pacijentima na liječenju u bolnicima

medicinski timovi imaju priliku poticati pacijentovu volju i borbu za životom, dobro mentalno

zdravlje te utjecati na poboljšavanje kvalitete života.

Spomenuta kvalitetna podrška prvenstveno obuhvaća brigu usmjerenu na pacijenta, a očituje se

kroz komunikaciju medicinskog tima s pacijentom, ugodniji boravak u bolnici, stavove i

ponašanja medicinskog tima te pružanje podrške cijeloj obitelji.

Kvalitetna komunikacija između medicinskih sestara i pacijenata od iznimne je važnosti.

Prvenstveno, komunikacija omogućuje medicinskim sestrama da bolje razumiju pacijenta,

njegove simptome, brige i očekivanja. Postavljanjem pravilnih pitanja, aktivnim i pažljivim

slušanjem te iskazivanjem empatije prema pacijentu omogućuju se stvaranje povjerenja i

otvorenost u komunikaciji.

Nadalje, komunikacija medicinskog osoblja omogućava i pažljivo prikupljanje informacija o

pacijentovim simptomima i povijesti bolesti te prepoznavanje situacija i simptoma kojima je

potrebna brza reakcija i hitna intervencija.

Medicinske sestre igraju važnu ulogu i u educiranju pacijenata o njihovom zdravstvenom stanju,

terapiji i samobrizi. Kvalitetna komunikacija omogućuje sestrama da jasno prenesu informacije,

odgovore na pitanja pacijenata te osiguraju razumijevanje postupaka i preporuka.

Pacijenti često doživljavaju anksioznost i strah u vezi s medicinskim postupcima,

hospitalizacijom ili dijagnozom. Stvaranjem odnosa povjerenja kroz komunikaciju pacijenta s

medicinskom sestrom može se pružiti emocionalna podrška, smiriti pacijenta i smanjiti negativne

emocije vezane uz medicinske intervencije.

U hematološkoj dnevnoj bolnici u KBC-u Osijek, komunikacija između pacijenata i medicinskih

sestara temelji se na visokoj razini empatičnosti, pružanju podrške i razumijevanju pacijenata

tijekom njihovog liječenja. Ova posvećenost i brižnost medicinskih sestara prema pacijentima

rezultira iznimno zahvalnim pacijentima, stvarajući pozitivno okruženje i atmosferu podrške.

Upravo je zbog stvaranja osjećaja zajedništva i želje za još kvalitetnijim pružanjem psihološke i

psihosocijalne podrške, medicinsko osoblje u hematološkoj dnevnoj bolnici u KBC-u Osijek na

vidljivo mjesto postavilo plakat i potaknulo sve pacijente na ispisivanje kojeg retka o vlastitom

doživljaju spomenutog odjela. Na plakatu su zapisane brojne poruke zahvalnih pacijenata koji se

nadasve osjećaju ugodno i sigurno što samo dokazuje kako se timskim pristupom, stručnošću,

kvalitetnom komunikacijom i empatijom može omogućiti pacijentima optimalno okruženje za

liječenje i skrb.

Ivana Kuleš, KBC Osijek