Limfni sustav prožima, prehranjuje te prazni tkiva uz pročišćavanje u limfnim čvorovima. U svakom organu ima mnoštvo limfnih žilica koje se sabiranjem združuju u limfne žile. Limfne žile imaju vlastitu stijenku, sličnu venama, te u njima limfa teče istim smjerom kao i krv u venama.

 Limfni čvorovi uklopljeni su na pojedinim mjestima u tok limfnih žila i imaju specifičnu građu. Izgledaju poput zrna graha, a građeni su od limfocita okruženog čahurom. Limfni čvorovi organizirane su nakupine limfatičnog tkiva, u njima se stvaraju limfociti koji su posebna vrsta bijelih krvnih stanica bitnih za borbu protiv infekcija. Postoje dva tipa limfocita, T i B limfociti. Te stanice zadržavaju, prepoznaju i uništavaju strane čestice i mikroorganizme koji su dospjeli u limfu te djeluju kao pročistač (filter) za limfu koja kroz njih protječe. Limfni čvorovi nalaze se svuda po tijelu, a najvažnije su nakupine limfnih čvorova na vratu, u blizini ključne kosti, u pazusima, unutar prsišta, unutar trbuha, te u području zdjelice i prepona.

Što je limfom?

Limfom je zloćudna bolest čija tumorska stanica potječe iz limfatičnog sustava. Nastaje zloćudnom preobrazbom limfocita koji se nekontrolirano i ubrzano množe. Limfom se može razvijati polako (indolentno) ili može biti agresivan.     

 

Dva su glavna tipa limfoma: T stanični limfomi i B stanični limfomi.

Prema vrsti tumorskih stanica možemo ih podijeliti u dvije skupine: Hodgkinov limfom (HL) i ne-Hodgkinov limfom (NHL).

Hodgkinov limfom

Hodgkinov limfom uglavnom zahvaća limfne čvorove te se u početku  razvija vrlo sporo i vrlo dobro odgovara na terapiju. Jedan od prvih simptoma je povećanje limfnog čvora i to na vratu. Češće se javlja u mlađoj dobnoj populaciji. Liječenje Hodgkinovog limfoma može se sastojati od operacije, zračenja ili kemoterapije.

Ne-Hodgkinov limfom

Ne-Hodgkinov limfom podrazumjeva zloćudnu promjenu limfnih stanica koje su emigrirale van koštane srži te se nalaze u limfnom tkivu, limfnim žlijezdama ili u bilo kojem mekom tkivu u tijelu. Rizik za oboljevanje raste s dobi, a obično se javlja kod mlađih odraslih osoba. Liječenje ne-Hodgkinovog limfoma sastoji se od zračenja, kemoterapije i/ili presađivanja matičnih stanica.

Rizični čimbenici za nastanak i simptomi limfoma

Iako uzrok limfoma nije poznat, neki od istaknutih rizičnih čimbenika su oslabljen imunološki sustav, infekcije virusima HIV-a i EBV-a, izloženost  pesticidima i herbicidima te sličnim onečišćenjima.

Nekim bolesnicima dijagnoza se postavlja slučajno, rutinskim liječničkim pregledom, jer bolesnici nemaju nikakvih simptoma. No, s obzirom na to da nastaju u limfnim čvorovima , povećanje istih je jedan od glavnih simptoma. Ostali simptomi mogu uključivati: povećanu temperaturu bez poznatog uzroka, noćno znojenje, nenamjerni gubitak na težini, umor i malaksalost, bol u prsištu i svrbež kože.

Dijagnosticiranje limfoma

Brojni su testovi i pretrage koje se trebaju učiniti da bi se postavila dijagnoza limfoma, odredio tip/podtip limfoma i proširenost bolesti kako bi započelo liječenje i zdravstveni nadzor. Uz temeljit fizikalni pregled važne su i pretrage krvi radi uvida u opće stanje bolesnika te kasnije praćenje napretka liječenja. Biopsijom limfnog čvora potvrđuje se dijagnoza. Biopsija znači uzimanje uzorka tkiva na analizu koje je sumnjivo na limfom. Kako bi se utvrdila proširenost bolesti liječnici bolesnika mogu uputiti i na CT, MR, PET, PET-CT, biopsiju koštane srži ili lumbalnu punkciju.

Liječenje limfoma

Za uspješno liječenje limfoma nužno je dijagnosticirati tip limfoma te odrediti njegov stadij uzimajući u obzir dob i opće stanje bolesnika. Liječenje najčešće podrazumijeva zračenje, kemoterapiju i/ili presađivanje matičnih stanica; no i imunoterapija i ponekad kirurško liječenje imaju svoje mjesto. Sa liječenjem se počinje odmah nakon postavljanja dijagnoze, a svrha liječenja je odstraniti tj. uništiti što je moguće veći broj zloćudnih tumorskih stanica i uvesti bolesnika u stanje kompletne remisije. Danas se liječenje limfoma uglavnom provodi u dnevnoj bolnici, a samo određeni protokoli liječenja zahtijevaju bolničko liječenje i skrb.                 

Martina Vuković Joka,bacc.med.techn.