Svjetska zdravstvena organizacija na današnji dan obilježava svjetski sigurnosti bolesnika. Sigurnost bolesnika je prevencija, otklanjanje i unaprjeđenje zaštite od neželjenih događaja tijekom procesa zdravstvene skrbi.

Pojava pogrešaka i neželjenih događaja mogu se javiti na svim područjima zdravstvene skrbi od postavljanja dijagnoze, izvođenju dijagnostičkih postupaka, kod primjene lijekova, kod razvoja bolničkih infekcija, pada, nastanka dekubitusa, loše komunikacije.

Bolesnik i njegova sigurnost u središtu su kvalitetne zdravstvene zaštite. Danas svi s pravom očekujemo najbolju zdravstvenu skrb, a sigurnost u zdravstvenoj skrbi izazov je i prioritet svakog zdravstvenog sustava.

Smatra se da svaki deseti pacijent u europskim bolnicama pretrpi neku štetu ili nepovoljan događaj koji je povezan s njegom u bolnicama,važno je naglasiti da je jedna trećina dovela do teških posljedica i smrtnih ishoda.

Pogreška se često spominje i kao: komplikacija, posljedica, nesreća, nesavjesnost, nuspojava, nemar i sl. Uzroci pogrešaka mogu biti posredni  i neposredni. Posredni uzroci najčešće su nedostatak osoblja ili sredstava za rad, loša organizacija te preopterećenost radom. Neposredni uzroci pogrešaka mogu biti propusti u komunikaciji, znanju, tehnologiji i sposobnosti nadzora samog procesa rada.

Za djelotvornost procesa potreban je zajednički okvir, partnerstvo koje jamči sinergiju između zdravstvenih institucija, zdravstvenih djelatnika i bolesnika. Svjetska zdravstvena organizacija, prepoznajući potrebu da se sigurnost pacijenta promovira kao fundamentalni princip zdravstvenih sistema, jednako primjenjuje na primarnu, sekundarnu i tercijarnu zaštitu. Kao i za sve zdravstvene profesije, u procesu promocije zdravlja, prevencije, dijagnoze, tretmana, rehabilitacije i drugih aspekata zdravstvene zaštite.

Sigurnost bolesnika u zdravstvenim ustanova iziskuje stalno usavršavanje sustava i osoblja. Ključ uspjeha leži u spoznaji da se kvaliteta pružane zdravstvene zaštite očituje na kvaliteti bolesnikove sigurnosti. Samo malim pomakom u zdravstvom sustavu zasigurno će se i sigurnost bolesnika podići na višu razinu.

Katarina Kovačević, mag.med.tehn.

KBC Zagreb, Klinika za pedijatriju – dnevna bolnica dječje hematologije i onkologije