(Trogir, 19-22 listopada 2023.)

U organizaciji udruge KroMreža hematoloških medicinskih sestara i tehničara, od 19. do 22. listopada 2023. održan je Treći Kongres KroMreže HMST s međunarodnim sudjelovanjem, izvanrednom okupljanju medicinskih sestara i tehničara posvećenih hematologiji, koji se je održao u prostorima hotela Medena u Trogiru.

Kongres je okupio  158 sudionika iz svih dijelova Hrvatske i to ne samo članice hematoloških odjela, već i mješanih onkološko-hematoloških odjela i dnevnih bolnica gdje se zbrinjavaju hematološki bolesnici. Kongres je imao i međunarodni karakter, te su se kao predavači pridružile kolegice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore kao i kolegica iz Engleske, koje su prikazale iskustva iz svoje radne sredine, kao i organizaciju rada na svojim odjelima.

Tijekom kongresa imali smo prilike čuti istaknute govornike, sudjelovati u interaktivnim radionicama i raspravama te razmjeniti iskustva. Bila je to prilika da steknemo i dijelimo svoje znanje, iskustvo i inovacije kako bi smo unaprijedili našu praksu i doprinjeli boljem i sigurnijem zdravstvenom sustavu. Tijekom kongresa proširili smo i postavili nove ciljeve, povezali se sa stručnjacima iz različitih dijelova Hrvatske i svijeta, stekli nova prijateljstva i osnažili se kako bismo se nosili s izazovima koji nas čekaju.

OTVARANJE KONGRESA

Prvoga dana kongresa, prilikom otvaranja, istaknuli smo da smo danas okupljeni kao jedna zajednica stručnjaka koji svakodnevno rade na poboljšanju života pacijenata s hematološkim izazovima. Naša posvećenost, stručnost i neumorno zalaganje su svijetla koja sjaje u ovom polju zdravstvene skrbi. Naša briga za svakog pacijenta, svaka sestra i tehničar koji su posvećeni svojem poslu, čine neprocijenjiv doprinos našoj zajednici i društvu u cjelini. Danas tri godine nakon osnivanja, KroMreža sve ozbiljnije korača, živi punim životom, razvija se i raste, napreduje kvantitativno i kvalitativno zahvaljujući motiviranosti i entuzijazmu mnogih članova i vodstva udruge.

Kao i kod ranijih kongresa , čast nam je svojim dolaskom iskazao Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, koji je pozdravio prisutne i lijepim riječima osvrnuo se na dosadašnji rad udruge, pohvalio prijedlog i izradu nastavnog plana i programa za samostalnu specijalizaciju medicinskih sestara i tehničara iz područja hematologije. Zaželio je sudionicima uspjeh u daljnjem radu kongresa, napredovanju i stručnom usavršavanju.

OPĆENITO O KONGRESU

Sa zadovoljstvom mogu reći da su predavanja bila  kvalitetna i zanimljiva, održano je ukupno 48 predavanja, te je pristiglo 17 stručnih postera, koja su obuhvatila glavne teme ovoga kongresa:

  • Cjelovita skrb o oboljelima od Multiplog Mijeloma
  • Skrb o imunokompromitiranom hematološkom bolesniku
  • Sigurna primjena krvi i krvnih pripravaka
  • Istraživanja u sestrinstvu

Pod pokroviteljstvom farmaceutskih firmi održano je 9 predavanja koja su se bavila raznim temama, od primjene novih terapija u liječenju hematoloških bolesti – bispecifičnim protutijelima, CAR-T staničnoj terapiji, personaliziranom pristupu liječenja bolesnika s rijetkom bolestima- hemofolija A i B, liječenju PNH, važnosti rane dijagnostike i liječenja pacijenata s Gaucherovom bolesti te ulozi medicinske sestre u prevenciji i liječenju CMV infekcije u bolesnika liječenih alogenom transplantacijom.

Predavanja su bila tematski raspoređena u sesije i nakon otvaranja uslijedio je početak radnog dijela, predavanjem pozvanog predavača Snježane Čukljek, Zdravstveno veleučilište Zagreb, koja nam je svojim predavanjem približila „Zašto i kako istraživati u sestrinstvu.“

Koliko je i na koji način izazovno raditi sa različitim profilima zdravstvenih radnika, kao i sa različitim generacijama unutar tima, izložila nam je Marijana Neuberge, Sveučilište sjever, Odjel za sestrinstvo,Varaždin, kroz svoje predavanje „Izazovi u radu s višegeneracijskom timom.“ Naučili smo koliko je važno da voditelj tima iskoristi prednosti višegeneracijskog tima.

Kako se zbrinjavaju hematološki bolesnici i kako je organizirana služba hematoloških medicinskih sestara u inozemstvu mogli smo saznati kroz predavanja kolegica Lucije Jurišić, KBC Zagreb, „Prikaz stručnog usavršavanja na NIH-u (National institute of health) u Bethesda Maryland, SAD  i Josipe Cvetko, The Christie NHS foundation trust, Engleska, „Organizacija rada na hematološkom odjelu u bolnici The Christie NHS foundation trust.“

Drugi dan kongres bio je posvećen cjelovitoj skrbi bolesnika oboljelog od Multiplog mijeloma i nakon uvodnog predavanja pozvanog predavača prof. dr. sc. Toni Valkovića o sadašnjem i budućem liječenju Multiplog mijeloma kao bolesti s mnogo lica, istakao je važnost dijagnostike i liječenja brojnih komplikacija, kao i ulogu nas sestara u zbrinjavanju istih. Nakon toga uslijedila su brojna predavanja koja su obuhvatila različite aspekte zdravstvene skrbi bolesnika s Multiplim mijelomom.

Tijekom slijedećih dana uslijedile su brojne sesije te se tako govorilo o zdrastvenoj skrbi transplantiranih bolesnika, zbrinjavanju i pojavi infekcija u imunokompromitiranih bolesnika, pravilnom uzrokovanju i mikrobiološkoj obradi hematoloških bolesnika, te hitnim stanjima u hematologiji. Nismo zaboravili ni na kvalitetu života pacijenta oboljelih od malignih bolesti. Sve više se govori i o seksualnosti kod bolesnika sa dijagnozom maligne bolesti, kao jednog važnog aspekta života.

Važnost izbora i održavanja venskog puta, spriječavanje, rano uočavanje i postupak kod ekstravazacije citototoksičnih lijekova bile su zapažene teme kongresa. Ovi radovi nam nameću   neka buduća razmišljanja o izradama smjernica iz tog područja skrbi.

OSOBITOSTI KONGRESA

Kongres u Trogiru imao je i jednu novinu, a to je bila organizacija OKRUGLOG STOLA na temu Sigurna primjena krvi i krvnih pripravaka. Sudionici okruglog stola bili su Mario Gazić, Lucija Jurišić, Zdravka Kos, Petar Škrnjug, Toni Valković , a moderator okruglog stola bila je Ljiljana Pomper.

Uvod u vrlo aktualnu temu okruglog stola prethodilo je predavanje Petra Škrnjuga koji nam je približio ulogu kordinatora za sigurnu transfuziju, a kolegica Marijana Kanceljak prikazala nam je kako je organizirana primjena krvnih pripravaka na Zavodu za dječju onkologiju i hematologiju dr. Mladen Čepulić.

Organizacija okruglog stola kongresa bila je potaknuta javnom raspravom zdravstvenih  djelatnika o zakonskim kompetencijama medicinskih sestara i tehničara o primjeni krvi i krvnih pripravaka i stvarnog stanja u praksi. U praksi, u većini zdravstvenih ustanova Hrvatske, nalog za postupke vezane uz primjenu krvi i krvnih pripravaka izdaje liječnik, dok ostale postupke, od vađenja krvi za Krvnu grupu i Rh faktor, skladištenja, dostave do radilišta i do kreveta bolesnika, provjeru i identifikaciju pripravka i bolesnika, uspostavu i održavanje venskog pristupa, primjenu/davanje krvnog pripravka, nadzor bolesnika prije, za vrijeme i nakon primjene, te evidenciju transfuzijskog liječenja provode medicinske sestre/tehničari, sa ili bez nadzora liječnika. Medicinska sestra je ta koja prati stanje bolesnika prije, tijekom i nakon transfuzije, prva uočava promjene i moguće neželjene pojave, te o njima promptno obavještava liječnika odgovornog za transfuziju, koji u konačnici potpisuje izvještaj o primjeni transfuzije i neželjenim pojavama. Nadalje, većina ustanova izradila je svoje unutarnje SOP-ove kojima su nastojale ozakoniti, delegirati postupak primjene/davanja krvnih pripravaka na medicinske sestre i tehničare.

Nakon burne i konstruktivne rasprave gdje su sudionici okruglog stola iznijeli svoje viđenje i riješenje problema možemo iznijeti nekoliko zaključaka:

  • Primjena krvi i različitih krvnih pripravaka su svakodnevni postupci medicinske sestre i tehničara na hematološkim odjelima, za koje su one kroz praksu, školovanje i dodatne edukacije postale itekako sposobne i kompetentne, iako sam postupak primjene krvi i krvnih pripravaka nije unutar kompetencija medicinskih sestara i tehničara.
  • Dok se ne riješi usklađivanje zakonske regulative i prakse, proširivanje kompetencija medicinskih sestara i tehničara, svaka uprava bolnice trebala bi organizirati primjenu krvnih pripravaka tako da se poštuje postojeći zakon.
  • Tražimo proširenje komptencija medicinskih sestara i tehničara vezano uz primjenu/davanje krvi i krvnih pripravaka kroz specijalizacije iz područja hematologije, a koja bi onda bila i posebno vrednovana kroz koeficijent.

Druga novina kongresa bila je „E- demonstracija održavanja port kateter“ skupine autora Lj. Pomper, J. Spudić, I. Vidović, M. Marković, K. Petković Miladić, S. Špiček iz Kliničke bolnice Merkur, koji su kroz video prikazali važnost pravilnog održavanja, uključujuči sam postupak održavanja, primjene lijekova, vađenje krvi te sam postupak zatvaranja i čišćenja nakon tih postupaka. Video također uključuje segment o čestim komplikacijama i kako ih spriječiti.

Na kongresu smo odredili i vrijeme u kojem su autori postera mogli kratko izložili svoj rad. Pristiglo je 17 stručnih postera u kojim su autori prikazali svoje raznovrsno znanje i iskustvo. Autori su vrijedno radili a komisija za ocjenjivanje postera, Nataša Išlić, Zdravka Kos i Mia Motl imali su težak zadatak da izdvoje 3 najuspješnija uratka:

  • prvu nagradu dobio poster E. Janušić, B. Rakušić, J. Belev, A. Džanić „Primjena rektalnih katetera kod hematoloških bolesnika“ (KBC Zagreb),
  • druga nagrada je pripala M. Marković, J. Spudić „Koraci prema aplikaciji Bortezomiba u kući bolesnika“(KB Merkur),
  • treća nagrada je pripala L. Kralj, N. Rustan, V. Milinković „Praćenje nutritivnog statusa djece nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica“ (KBC Zagreb).

Sve više se na kongres prijavljuju i radova iz područja istraživanja u sestrinstvu, koje treba poticati i koji su vrijedni za razvoj sestrinstva, naše KroMreže i zdrastvene skrbi hematološkog bolesnika.  Pristigli radovi iz područja istraživanja u sestrinst bili su radovi kolegica:

 M. Vukoje „ Učestalost pretraživanja zdravstvenih informacija putem interneta kod roditelja djece oboljele od malignih bolesti“,

K. Kondres „Seksualnost kod bolesnika sa dijagnozom maligne hematološke bolesti“,

J. Belev, A. Džanić „Prezentacija boli kod oboljelih od Multiplog Mijeloma“,

S. Žeželj „Planiranje obitelji“,

J. Spudić „ Mišljenje medicinskih sestara/tehničara u kliničkoj bolnici Merkur o utjecaju tehnologije na sestrinstvo“,

B. Markov „Policitemija vera – utjecaj udaljenosti od bolnice na kontrolu razine hematokrita“

Smatram da su ciljevi organizacije Kongresa ostvareni, da su prezentirani radovi na Kongresu pridonjeli unapređenju sestrinske skrbi u hematologiji, poboljšanju kvalitete pružene skrbi pacijenata te potaknuli daljnja istraživanja i edukaciju u ovom području skrbi.

Povratne informacije, kroz ispunjavanje evaluacijskih listića, ali i kroz usmene izjave, sa zadovoljstvom mogu reći da je 3 Kongres KroMreže HMST bio uspješan, po temama zanimljiv, obogaćen istraživanjima, prikazima slučaja i konstruktivnim raspravama. Izazovi u hematologiji su brojni i kompleksni, ali uz suradnju svih nas, našu stručnost i predanost, zasigurno ćemo pronaći inovativna rješenja i ostvariti napredak.

Hvala Vam svima, pozvanim predavačima, svim predavačima, moderatorima, sudionicima kongresa, na vašem doprinosu, prisutnosti i predanosti da Kongres pamtimo po ugodnoj radnoj atmosferi.

Zahvaljujem se svim sponzorima koji su nam pomogli u realizaciji Kongresa, kao i tehničkom organizatoru agenciji Vivid Orginal d.o.o.

S poštovanjem, srdačno vaša

Vesna Družinić mag. med. techn.

predsjednica KroMreže HMST