Zadovoljstvo bolesnika u zdravstvenoj skrbi

https://www.kbc-zagreb.hr/ankete.aspx Zadovoljstvo bolesnika u današnje vrijeme jedan je od glavnih pokazatelja kvalitete rada pojedine sestre ali i ukupnog prikaza zdravstvene struke.  Danas su bolesnici okruženi informacijama putem interneta i prije nego dođu na obradu i liječenje, te samim time zahtjevaju izrazito visoku kvalitetu od same zdravstvene ustanove,zdravstvenog osoblja do nezdravstvenog …