– Prva nedjelja u veljači – Međunarodni dan života

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan života.

Kako je nastao?

Međunarodni dan života ustanovljen je na poticaj Pape Ivana Pavla II. koji je u svojoj enciklici Evangelium Vitae iz 1995. godine predložio obilježavanje Dana Života.

Hrvatska biskupska konferencija je, sljedeće 1996. godine, odredila da se u Republici Hrvatskoj ovaj dan obilježava prve nedjelje u veljači.Obilježavanjem se nastoji naglasiti vrijednost života i potiče se na zaštitu svakog ljudskog života od začeća pa sve do prirodne smrti.

Zašto obilježavamo Dan života?

Svaki ljudski život je dar te se svaka osoba treba cijeniti i poštovati onakva kakva jest. Na današnji dan možemo razmisliti koliko cijenimo vlastiti i tuđi život te kako da što bolje i kvalitetnije živimo.

U tome nam može pomoći nesebična misionarka Majka Tereza koja je svoj život posvetila brizi za druge. Ona je za Svjetski dan života 1996. izrekla jednu od najljepših himni životu u kojoj nam objašnjava što je život i daje smjernice kako ga živjeti:

Život je dar Božji.

Život je prilika, iskoristi je.

Život je ljepota, divi se.

Život je blaženstvo, okusi ga.

Život je san, ostvari ga.

Život je izazov, prihvati ga.

Život je dužnost, obavi je.

Život je igra, igraj je.

Život je dragocjen, njeguj ga.

Život je bogatstvo, čuvaj ga.

Život je ljubav, uživaj je.

Život je tajna, otkrij je.

Život je obećanje, ispuni ga.

Život je tuga, nadvladaj je.

Život je pjesma, pjevaj je.

Život je borba, prihvati je.

Život je tragedija, suprotstavi se.

Život je pustolovina, usudi se.

Život je sreća, zasluži je.

Život je život, brani ga!

Cijeni svoj život i živote drugih!

Svakog čovjeka vrednujemo kao osobu i volimo takvoga kakav jest – bez obzira na njegovo fizičko ili intelektualno zdravstveno stanje i bez obzira na njegove osobine. Trebali bi krenuti od sebe samih, razmisliti koliko cijenimo sebe i svoj život i kako ga čim bolje i kvalitetnije živjeti!

Možemo razmisliti koliko cijenimo i koliko se brinemo o vlastitom životu, koliko ga kvalitetno živimo i koliko uživamo u njemu. Na današnji bi dan bilo dobro posvetiti barem neko vrijeme samo za sebe i raditi one stvari koje inače ne stignemo ili za njih nemamo vremena.

Nikolina Jurišić, medicinska sestra

KBC Zagreb

Klinika za pedijatriju – dnevna bolnica dječje hematologije i onkologije