https://www.kbc-zagreb.hr/EasyEdit/UserFiles/sestrinstvo/glamed/20240110-glamed-v-9.pdf

Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji!

              Osobita mi je čast predstaviti vam prvi broj časopisa GlaMed koji je namijenjen zdravstvenim profesionalcima KBC‐a Zagreb. Svima nam je poznato da današnja klinička praksa postavlja postulate interdisciplinarnosti unutar zdravstvenih timova te da se uloge zdravstvenih profesionalaca međusobno prožimaju. Dobra usklađenost unutar timova podrazumijeva ujednačen pristup inovacijama i dijeljenje znanja između zdravstvenih profesionalaca. Glavni je cilj pokretanja časopisa GlaMed pomoći da opisom najbolje kliničke prakse i raspravom o relevantnim stručnim pitanjima ili perspektivama naši zdravstveni profesionalci međusobno dijele iskustva i nove spoznaje. Misija časopisa je promicanje izvrsnosti u sestrinstvu te nizu disciplina i specijalnosti srodnih zdravstvenih profesija.

Časopis GlaMed ima stručno‐informativni karakter s naznakama znanosti koji će u obliku istraživačkih radova, prikaza slučaja i recenzija objavljivati postignuća vlastitih istraživanja autora.

Časopis će izlaziti periodički u elektroničkom obliku. Prioritet časopisa su radovi iz područja sestrinstva, fizikalne terapije, medicinskih slikovnih i radioloških tehnologija, medicinsko‐laborator‐ ijskih tehnologija, nutricionizma i zdravlja okoliša. Ovom prilikom izražavam zahvalnost članovima uredničkog odbora, uredničkog savjeta i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj časopis ugleda svjetlo dana.

 Ana Ljubas, mag. med. tech., FESC Glavna urednica

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC Zagreb

Glavna medicinska sestra KBC Zagreb