KroMreža HMST
Zagreb, 8. svibnja 2024.

– VLADA REPUBLIKE HRVATSKE –

Ministarstvo zdravstva
Povjerenstvo za sestrinstvo

– HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA –
                                                                                   Povjerenstvo za bolničku djelatnost

– HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDCINSKIH SESTARA

– JAVNOST

Predmet:  OBRAĆANJE  I APEL – 14 članica Upravnog odbora KROMREŽE HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA (HMST) o utjecaju i posljedicama  primjene Uredbe Vlade Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. 02. 2024.

Poštovani/a,

Obraćamo Vam se u ime KROMREŽE HMST i osobno nas 14 medicinskih sestara-hematoloških voditeljica s upozorenjem i predviđanjem posljedica doslovne primjene Uredbe Vlade Republike Hrvatske koja je stupila na snagu 26. 02. 2024., a s ciljem potrebe hitnih korekcija istog i razvoja dodatnih širih mjera unutar zdravstvenog sustava. Pozdravljamo općenito sve napore da se područje plaća medicinskog osoblja uredi bolje, posebno ovaj Vladin, i želimo pridonijeti nužnom i hitnom usavršavanju usvojene Uredbe.

 1. Tko smo: KroMreža Hematoloških medicinskih sestara i tehničara? Angažirana i djelatna udruga profesionalaca u odgovornom zdravstvenom poslu.

KroMreža HMST je samostalna, nevladina i neprofitna udruga koja udružuje medicinske sestre i tehničare koji na svome radnom mjestu skrbe za hematološke bolesnike. Osnovana je i djeluje od 9. svibnja 2021., okuplja oko 300 članica i članova. Mi, hematološke medicinske sestre i tehničari, povezali smo se i  djelujemo u cijeloj Hrvatskoj, pa i šire, kako bismo razmijenili nova znanja, iskustva i izazove iz područja skrbi za hematološkog bolesnika te kako bi naši bolesnici, ma gdje se liječili, dobivali ujednačenu i sigurnu zdravstvenu skrb. Kroz KroMrežu želimo unaprijediti sestrinsku profesiju, učiniti da uloga i status hematoloških medicinskih sestara i tehničara budu prepoznatljivi u stručnoj zajednici i javnosti, kao i kod bolesnika (što oni dobro znaju i cijene), a što će pozitivno utjecati na njihovo povjerenje u naš rad i stručnost, ozbiljnost i samoprijegor. Želimo pridonijeti razvoju struke i osiguranja kadrovskih pretpostavki za uspješno liječenje građana Hrvatske danas i u budućnosti.

Zbog svega navedenog, dužnost nam je pratiti procese u društvu i u profesiji, raspravljati o njima, predviđati smjer i budućnost hematološkog sestrinstva te upozoravati aktere koji mogu utjecati na pozitivne promjene.

 1. Današnji suvremeni razvoj hematoloških medicinskih procesa i iznimna uloga sestrinstva

Tijekom posljednjih godina za hematologiju i hematološke zdravstvene djelatnike širom svijeta došla su uzbudljiva vremena napretka i inovacija u liječenju malignih i benignih hematoloških bolesti. Medicinske sestre i tehničari koji  skrbe o hematološkim bolesnicima pratili su i usvajali sve te promjene, od uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju, do novih pristupa u njezi bolesnika. Oni su znatno doprinijeli da se visoka razina terapijskih pristupa, kao što su primjena intenzivne kemoterapije, imunoterapije, transplantacije krvotvornih matičnih stanica, CAR-T stanične terapije, mogu uspješno provoditi u Republici Hrvatskoj. U provođenju najsloženijih i najozbiljnijih postupaka specifične zdravstvene njege (kao što su zbrinjavanje venskih pristupa, skrb o hematološkom bolesniku tijekom zračenja, sudjelovanje pri vađenju koštane srži u operacijskim salama, zatim pri prikupljanju, pripremanju, pohrani i zamrzavanju perifernih krvotvornih matičnih stanica, transfundiranje krvnih pripravaka, prevencija, rano uočavanje i ublažavanje nuspojava liječenja, edukacija i psihološka potpora bolesniku i obitelji i drugo), te u primjeni (na nekim odjelima i pripremi) parenteralne citostatske i druge specifične terapije, hematološke medicinske sestre i

tehničari nezamjenjivi su, kao i u mnogim drugim važnim postupcima specifičnim za hematološkog bolesnika.

U smislu svega kazanog, želimo istaknuti kako se bilježi značajan porast aktivnosti unutar hematološkog sestrinstva u posljednjih nekoliko godina. Međutim, evidentan je nedostatak medicinskih sestara i tehničara, a posebno onih koji su specijalizirani (uz nadzor kliničkog mentora) za ovo područje zdravstvene skrbi. Znanja i vještine za hematološko sestrinstvo morali bi se razvijati smišljeno i planski, kroz niz godina i cijeli život; no danas se ne stječu planirano već više stihijski, kako tko, kako gdje i kako kada.

Kritička valorizacija modela radnih mjesta iz Uredbe i utjecaj na budućnost sestrinstva, posebno hematološkog te liječenje oboljelih

Dana 26. veljače 2024. stupila je na snagu Uredba Vlade Republike Hrvatske kojom se propisuju nazivi radnih mjesta u javnim službama, klasifikacija radnih mjesta u pripadajući platni razred, koeficijenti za obračun plaće i stručni uvjeti koji moraju biti ispunjeni prilikom zapošljavanja na propisana radna mjesta, koja je  izazvala burne rasprave i nezadovoljstva u već ionako neposloženom i ranjenom podsustavu medicinskog sestrinstva.

U članku 16 predviđena su posebna radna mjesta u sustavu zdravstva, osvrnut ćemo se ona koja zahtijevaju hitnu korekciju:

U Skupini II dodijeljeni su koeficijenti.:

 • točka 16.3.9.: glavna sestra Zavoda – 2,10
 • točka 16.3.10.:  glavna sestra Odjela – 2,05
 • točka 16.3.11.: voditelj smjene 1  – 1.97

U Skupini IX., radnim mjestima magistre sestrinstva odnosno diplomirane medicinske sestre na poslovima:

 • sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija
 • osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite
 • invazivnih i specifičnih dijagnostičko terapijskih postupaka
 • voditelja tima operacijskog bloka
 • koordinatora palijativne skrbi

koeficijent  – 2,45

U Skupini X., radnim mjestima zdravstvenih radnika prvostupnika:

 • točka 16.11.1. medicinska sestra/medicinski tehničar prvostupnik – 1.95.

***

Mišljenja smo da je u ovom modelu – Uredbi –  koeficijent (2,05) za glavnu sestru Odjela na hematologiji neprimjeren, degradirajući i demotivirajući, što može imati velike negativne posljedice u budućnosti, što ovim Apelom želimo osvjetliti. Glavna hematološka sestra treba imati velika znanja, široka i duboka; ona je doslovno prva rukovoditeljica ljudi i glavna organizatorica poslova i svakodnevna nositeljica velike odgovornosti. Glavna sestra Odjela obavlja: planiranje, organiziranje, predviđanje ljudskih resursa i radnih procesa, briga o lijekovima (uključujući i skupe lijekove), potrošnom materijalu i opremi, organizacija svakodnevnog rada, donošenje odluka o konkretnim slučajevima, edukacija tima, bolesnika, koordinacija  tima i suradnika, komunikacija sa svim pratećim službama (ljekarna, tehnička i nabavna služba, dijagnostika…) i još mnogo toga. S obzirom na sve, dobro je poznato koje sve znanja i vještine glavna sestra treba imati i razvijati. Brinemo za budući kadar glavnih sestara, jer već sada je vrlo teško motivirati sestre za jutarnji rad – najstresnije, a najmanje plaćeno radno vrijeme.

***

Glavna sestra Zavoda, ukoliko nije završila diplomski studij, a obavlja  jednake poslove kao diplomirana glavna sestra voditelj ima koeficijent (2,10) koji se za svega 0,5 razlikuje od glavne sestre Odjela, što nikako ne odgovara razini njezine odgovornosti i zadataka.

***

Koeficijent voditelja smjene (1,97) također ne odgovara razini odgovornosti i razlikuje se za svega 0,2 u odnosu na prvostupnicu (1,95).

***

Nisu jasno definirani invazivni i specifični dijagnostičko terapijski postupi koji nose koeficijent 2,45, što dovodi do mogućnosti različitih interpretacija u pojedinim ustanovama.

***

Mi potpisnice, koje provodimo i organiziramo složene procese, smatramo da možemo predvidjeti događanja i

OBRAĆAMO VAM SE S VELIKOM ODGOVORNOŠĆU I ZABRINUTOŠĆU ZA STANJE I ZA BUDUĆNOST HEMATOLOŠKOG SESTRINSTVA

Naime, zajedničko stanje i položaj hematoloških medicinskih sestara i tehničara u cijeloj Hrvatskoj već sada je ozbiljno, što se ogleda u manjku sestrinskog kadra na svakoj hematologiji: natječaji su neuspješni:  medicinske sestre i tehničari se sve manje ili uopće ne javljaju na natječaje u bolničkom sustavu. Vidljiv je trend da se teže odlučuju za rad na vrlo složenim radilištima kao što je hematologija. Uvjeti rada s opasnim lijekovima novom Uredbom nisu izgleda dobro cijenjeni pa ni adekvatno valorizirani.

Smatramo da će ova Uredba, kao i nejednako tumačenje  invazivnih i specifično dijagnostičkih postupaka dodatno osiromašiti broj i kvalitetu sestrinskog kadra u hematološkim jedinicama bolnica – na Zavodima, Odjelima, Dnevnim bolnicama i drugim radilištima gdje se liječe hematološki bolesnici, a samim time kvalitetu i sigurnost skrbi za hematološke bolesnike.

Brinu nas i najave da će pojedine bolnice, da bi nadoknadile nedostatak sestrinskog kadra dodijeliti koeficijente iz Uredbe po neujednačenim kriterijima u odnosu na druge ustanove koje zbrinjavaju iste bolesnike. Trenutno pretrčavanje sestrinskog kadra iz jedne bolnice u drugu kratkotrajno će smanjiti problem u jednoj bolnici a otvoriti probleme u svim drugim bolnicama, u zdravstvu uopće.

Nadalje, priznavanje studija Menagementa sestrinstva kao kriterija za visinu plaće na poslovima neposredne skrbi za hematološkog bolesnika, dakle kod svih sestara uopće, može imati posljedicu još većeg broja upisa na taj studij, čak i kod onih koji o tome nisu razmišljali (a sad hoće, jer tendencija je da titula automatski  donosi veću plaću). Bojimo se da to neće povećati kvalitetu direktne skrbi, jer kompetencije koje proizlaze iz tih studija ne odgovaraju potrebama specifične  zdravstvene njege bolesnika na hematologiji. Studij Menadženta sestrinstva je namijenjen onim kadrovima koji upravljaju (vode ljude i procese).

Dapače, podržavamo mogućnost diplomskog studija, ali smatramo da bi za skrb o hematološkim  bolesnicima najviše pridonio studij Kliničko sestrinstvo. Menagement u sestrinstvu jest, i neka tako ostane,  studij za vodeći kadar (Glavne sestre Klinika, Zavoda, Odjela) i pojedina specifična radilišta, pa i pojedine specifične i dijagnostiče postupke na hematologiji, ali ne sve.

 1. Polazni prijedlog za unapređenje modela plaća, odnosno korekciju uvedenih novih koeficijenata za hematološke sestre te uvođenje drugih mjera

Dakle, mi potpisnice apeliramo da se brzo postupi i da se sagleda ne samo trenutno stanje, već i dugoročni procesi na hematološko sestrinstvo, koji neće biti povoljni ni za bolnice, a pogotovo ne za hematološke bolesnike.

U ovom obraćanju, s ciljem privlačenja i zadržavanja sestrinskog kadra u bolničkom sustavu, u ovom slučaju na hematologiji, te osiguranja što kvalitetnije skrbi za hematološke bolesnike, želimo Vam iznijeti svoje prijedloge:

Ispraviti pojedine stavke u Uredbi:

 • koeficijent glavne sestre Zavoda koja nema diplomski studij – umjesto 2,10 odrediti 2,30.
 • koeficijent glavne sestre Odjela – umjesto 2,05 odrediti koeficijent 2,10.
 • ukoliko je glavna sestra Odjela po obrazovanju i Magistra sestrinstva/diplomirana medicinska sestra, priznati joj koeficijent 2,45.
 • koeficijent voditelja smjene treba biti veći u odnosu na prvostupnicu za 0,5, dakle 2.0
 • radno mjesto magistre sestrinstva/diplomirane medicinske sestre na invazivnim i specifičnim dijagnostičko terapijskim postupcima s koeficijentom 2,45, treba priznati za dijagnostičko terapijske postupke koje obavljaju samostalno:
 • u sklopu Banke matičnih stanica (set postupaka: leukafereza, zamrzavanje, pohrana, čuvanje, otapanje i refundiranje krvotvornih matičnih stanica),
 • postavljanje perifernih venskih pristupa uz navođenje UZV-om
 • Nužno je što hitnije razviti edukaciju i nagrađivanje (pripadajući koeficjent) za  jednogodišnju specijalizaciju iz hematologije (2,2). Napominjemo da smo program Specijalizacije iz hematološkog sestrinstva napravili i proslijedili vodstvu Hrvatske komore medicinskih sestara i zagovaramo ga i nadamo se da će krenuti, jer na taj način, osim što bi sustav dobio  medicinske sestre i tehničare sa specifičnim znanjima i vještinama i novim kompetencijama, to bi bili djelatnici koji su se vjerojatno odlučili za hematologiju i ne bi pretrčavali u druge djelatnosti bolnica, ili čak i izvan njih. Sve treba napraviti da hematološke sestre postanu eksperti u struci; da se razvijaju stručno i da to bude kriterij za rast plaća, što će biti dobrobit i blagodat i za sestre i za bolesnike. 
 • Također treba raditi na razvoju modela stalnog učenja i valorizacije kroz dodatke na plaću stjecanjem novog pravog znanja i vještina – klinička mentorstva, trajna edukacija, stručni radovi, kongresi, čemu mi, KroMreža možemo pridonijeti.  

APEL,  ZAKLJUČNO!

Naš je APEL da se s najvećom ozbiljnošću sagledaju dugoročni procesi unutar hematološkog sestrinstva. Ako se ne pristupi korekciji, odnosno usavršavanju modela po Uredbi, isti neće biti povoljni za bolnice. A pogotovo ne za hematološke bolesnike! Želimo istaknuti da se dobrim uravnoteženim modelom plaća može postići stabilnost medicinskih sestara na hematološkim odjelima, a dubinskim razvojem permanentnog obrazovanja (cjeloživotnim učenjem) i nova generacija uspješnih i motiviranih medicinskih sestara unutar hematoloških radilišta.

Želimo da medicinske sestre i tehničari budu ovdje, u bolnicama – obučeni, osposobljeni i motivirani! Želimo ostati i služiti medicinskoj struci i oboljelima u Hrvatskoj!

Vjerujemo da ćete uskoro razmotriti naše stavove i potaknuti javnu raspravu na ovu temu i unaprijed se zahvaljujemo!

Spremni smo sudjelovati u daljnjem radu u zajedništvu sa svim drugima.

Predsjednica KroMreže HMST: Vesna Družinić, mag. med. techn.

Dopredsjednica KroMreže HMST: Ljiljana Pomper, mag, med. techn.

Dopredsjednica KroMreže: Suzana Ivoš, mag. med. techn.

Članice Upravnog odbora KroMreže po abecedi:

    Josipa Belev, mag. med. techn.

    Julijana Bralo, bacc. med. techn.

    Ana Hrkač, bacc. med. techn.

    Nataša Išlić, dipl. med. techn.

    Nina Jajaš, bacc. med. techn.

    Danijela Jukić, bacc. med. techn.

    Zdravka Kos, dipl. med. techn.

    Katarina-margarita Kovačević, mag. med. techn.

    Mia Motl, bacc. med. techn.

    Josip Spudić, mag. med. techn.

    Marica Vuletić, dipl. med. techn.

                                                                                             Predsjednica KroMreže HMST:

                                                                                             Vesna Družinić, mag. med. techn.