Dnevna bolnica poliklinička je djelatnost gdje dolaze pacijenti na dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju tijekom dana, a noć provode kod kuće ili u nekoj drugoj ustanovi (npr.  domu umirovljenika).

U dnevne bolnice primaju se pacijenti kod kojih je potrebno provesti određeni oblik zdravstvene skrbi, a da za to nije potrebna hospitalizacija.

 Dnevne bolnice su danas postale novi oblik liječenja pacijenata, te su unijele i nove promjene u kliničku praksu. Promjene u pristupu i organizaciji rada u bolnicama dovode do:

   a) smanjenja stacionarnog liječenja

   b) poticanja ambulantnih intervencija ( minimalna invazivna kirurgija)

  c)  provođenja dijagnostike i terapije kroz dnevne bolnice

      Otvaranjem nove zgrade Dnevne bolnice KB „Sveti Duh“, u lipnju 2021. godine u nove prostore uselila je i Hematološka dnevna bolnica.

Hematološka dnevna bolnica nalazi se na 2. katu nove zgrade i sastoji se od liječničke ordinacije, sobe za pripremu terapije i  sobe za aplikaciju terapije sa tri kreveta i dvije fotelje.

U dnevnoj bolnici provodi se dijagnostička obrada bolesnika kojima nije nužna hospitalizacija, te ambulantno liječenje i kontrola bolesnika s hematološkim bolestima.

  • provodi se davanje krvnih pripravaka bolesnicima s anemijom i trombocitopenijom
  • daju se infuzije čimbenika zgrušavanja, bolesnicima s prirođenim bolestima zgrušavanja krvi
  • provodi se venepunkcija kod bolesnika s policitemijom
  • aplicira  se  citostatska i imunoterapija  (citostatska terapija priprema se u Centralnoj jedinici za pripremu terapije koja se nalazi u ljekarni naše bolnice)
  • izdaje se  terapija za kućno liječenje bolesnicima koji primaju lijekove s liste posebno skupih lijekova
  • u suradnji s citološkim laboratorijem, naši hematolozi rade biopsije kosti za hospitalizirane i ambulantne bolesnike
  • provodi se edukacija pacijenata o primjeni niskomolekularnog heparina

U dnevnoj bolnici rade  specijalisti hematolozi u jutarnjoj smjeni, prema unaprijed određenom rasporedu.

          Voditelj odjela:      prim. dr.sc. Dubravka Županić Krmek, dr.med

         Liječnik specijalist:   Branimir  Barišić, dr. med. specijalist hematolog

         Liječnici specijalizanti: dr.sc. Ružica Tokalić, dr.med.

                                                        Branimir Krtalić, dr.med.

Medicinske sestre:  Cvijeta Žarić, med. sestra

                                Jasmina Inkret Miljan, bacc. med. techn