Svjetski dan sigurnosti hrane obilježava se sedmog lipnja svake godine gdje se ističe značaj sigurnosti hrane za zdravlje ljudi i gospodarstvo.

 • Sigurnost hrane i prehrana, neraskidivo su povezani.
 • Procjenjuje se da se 600 milijuna (gotovo 1od 10 ljudi u svijetu) razboli nakon što je pojelo kontaminiranu hranu, a 420 000 umre svake godine.
 • Djeca mlađa od pet godina nose 40% tereta bolesti koje se prenose hranom, sa 125 000 smrtnih slučajeva svake godine.
 • Bolesti koje se prenose hranom usporavaju socioekonomski razvoj opterećujući sustave zdravstvene skrbi i nanose štetu nacionalnim gospodarstvima, turizmu i trgovini.(1)

Pristup dovoljnim količinama sigurne i nutritivne hrane temelj je za održavanje života i promicanje zdravlja u svijetu.

Ključne poruke Svjetskog dana sigurnosti hrane su:

 • Sigurnost hrane preduvjet je za sigurnu opskrbu hranom.
 • Sigurnost hrane ima izravan utjecaj na zdravlje.
 • Znanost je ključ sigurnog upravljanja sigurnošću hrane.
 • Sigurnost hrane pozitivno utječe na ekonomiju i egzistenciju.
 • Prehrambeni standardi štite potrošače.
 • Prehrambeni standardi pomažu proizvođačima.
 • Znanost podupire prehrambene standarde.
 • Svatko upravlja rizicima.(2)

Svjetska zdravstvena organizacija je naglasila kako sigurna hrana predstavlja jedan od najvažnijih čimbenika dobrog zdravlja, dok je zdravstveno neispravna hrana uzrok mnogih bolesti i sličnih stanja kao što su poremećaj rasta i razvoja, nedostatak mikronutrijenata,  nezarazne, zarazne i mentalne bolesti.

Većina bolesti koje se prenose hranom, mogu se spriječiti uz pravilno rukovanje hranom i edukacijom.

Nesigurna ili kontaminirana hrana dovodi do ekonomskih gubitaka te gubitaka hrane i nastajanja otpada hrane.

Intenzivne klimatske promjene utječu kako na proizvodnju hrane tako i na zdravlje populacije.

Zahtjevi tržišta, industrijalizacija, zagađenje okoliša, klimatske promjene, poručuju nam da se moramo ponašati odgovornije kako bismo osigurali dovoljno hrane koja će zadovoljiti potrebe rastuće svjetske populacije. (3)

Literatura:

 1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
 2. https://www.hapih.hr/svjetski-dan-sigurnosti-hrane-7-lipnja/
 3. https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/svjetski-dan-sigurnosti-hrane/
 4. https://www.hzn.hr/default.aspx?id=2053

Marija Schönberger