Članstvo u KroMreži je dragovoljno. Može biti redovno, potporno i počasno.

Redovne članice su osobe sa završenom srednjom školom za medicinske sestre, diplomskim/dodiplomskim studijem sestrinstva koje u okviru svog zanimanja – u potpunom ili dijelu radnog vremena – skrbe za hematološke bolesnike, kao i osobe koje podučavaju o zdravstvenoj njezi hematološkog bolesnika i djeluju na području Republike Hrvatske.

Potporne članice su osobe koje svojim djelovanjem, załaganjem i doprinosom očituju povezanost s ciljevima i aktivnostima Mreže.

Potpornom članicom u smislu navedenog mogu biti sljedeće osobe: ostałe zdravstvene djelatnice, mimo navedenih u prethodnom stavku, koje direktno ili indirektno sudjeluju u zbrinjavanju hematološkog bolesnika u Republici Hrvatskoj, ali i osobe koje skrbe o hematološkim bolesnicima u inozemstvu, łe osobe koje djelatno nisu u području hematologije ili zdravstva, kao npr. nastavnici, novinari, razni stručnjaci, značajni donatori, i drugi koji su doprinijeli ili doprinose djelovanju i razvoju Mreže.

Potporne članice sudjeluju u aktivnostima i radu Skupštine, mogu davati prijedloge i sugestije. Iste nemaju pravo odlučivanja niti obvezu plaćanja članarine.

Počasna članica je osoba koja je svojim dugogodišnjim radom u Mreži (najmanje 5 godina) i/ili załaganjem iznimno doprinijela ili doprinosi ciljevima, rezultatima i ugledu Mreže. Počasne članice sudjeluju u radu Skupštine, mogu davati prijedloge i sugestije, ali nemaju pravo odlučivanja.