Josip Spudić, univ. mag. med. techn.

Opće informacije:

– datum i mjesto rođenja: 19.09.1995., Karlovac

– član Kromreže HMST i HKMS

– član kluba web autora Kromreže od 2022.

– aktivni sudionik na svim kongresima Kromreže HMST

– član radne skupine za izradu programa specijalizacije medicinskih sestara  iz područja hematološkog sestrinstva

– razvijene komunikacijske i organizacijske vještine stečene tijekom studija i rada

– dobrovoljni darivatelj krvi od 2010.

– E – mail: josipcrospudic1995@gmail.com

Formalna edukacija:
2010. – 2015. – Medicinska škola Karlovac, smjer: medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege
2015. – 2018. – Medicinski fakultet Osijek/ Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo, univ.bacc.med.techn.
2018. – 2022. – Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo, univ.mag.med.techn.

Radno iskustvo:

2023. voditelj smjene

2019. – KB Merkur, Zavod za hematologiju, prvostupnik na Odjelu hematologije, 2018. – Centar za rehabilitaciju „Nada” Karlovac

2018. – Centar za rehabilitaciju „Nada” Karlovac

Dosadašnja postignuća, publikacije, nagrade:

Listopad 2023.- izvršni urednik web stranice KroMreže HMST

Autor i koautor objavljenih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima

Autor i koautor u objavljenim stručnim radovima na domaćim i inozemnim kongresima

2018. – kreator i provoditelj projekta  „Academic” s trodnevnim radionicama o pisanju životopisa i motivacijskih pisama namijenjen studentima, financiran sredstvima EU i Ministarstva za mlade i socijalu politiku

2017. – predsjednik HUSSOS – a (Hrvatska udruga studenata sestrinstva Osijek)

2016. – demonstrator na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu, Medicinski fakultet Osijek

2015., Karlovac – nagrada „ Najbolji maturant“ od strane Matice Hrvatske

2014., Karlovac – izabran za predsjednika Vijeća maturanata grada Karlovca

2014., Koprivnica – osvojeno 7.mjesto na državnom natjecanju „Schola medica“ iz područja zdravstvene njege

2009., Zagreb – osvojena nagrada za „Humano djelo“ od strane organizacije „Ni pet, ni šest“