Rubrika Naši partneri ima dolje navedenu strukturu, što će se dalje razraditi i popuniti:

  • Stručna društva
  • Međunarodna suradnja
  • Udruge bolesnika
  • Javne osobe
  • Farmaceutske firme