KroMreža hematoloških medicinskih sestara i tehničara samostalna je, nevladina, neprofitna udruga koja udružuje medicinske sestre i tehničare, koji na svome radnom mjestu skrbe za hematološke bolesnike, a u određenoj mjeri znanstvene i stručne osobe koje se bave skrbi za hematološke bolesnike, kao i osobe koje mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Mreže. Upisom u Registar udruga Republike Hrvatske 9. 6. 2021., KroMreža HMST i službeno počinje djelovati kao udruga.

KroMreža HMST osnovana je sa željom da okupi hematološke medicinske sestre i tehničare iz cijele Hrvatske pa i šire, kako bi razmijenili nova znanja, iskustva i izazove iz područja skrbi za hematološkog bolesnika.

Tijekom posljednjih godina za hematologiju i hematološke zdravstvene djelatnike širom svijeta došla su uzbudljiva vremena napretka i inovacija u liječenju malignih i benignih hematoloških bolesti. Medicinske sestre i tehničari koji  skrbe o hematološkim bolesnicima pratili su i usvajali sve te promjene, od uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju, do novih pristupa u njezi bolesnika. Oni su znatno doprinijeli da se visoka razina terapijskih pristupa, kao što su primjena intenzivne kemoterapije, imunoterapije, transplantacije krvotvornih matičnih stanica, CAR-T stanične terapije, mogu provoditi u Republici Hrvatskoj.

Osim u provođenju postupaka specifične zdravstvene njege (kao što su njega centralnih venskih katetera, skrb o hematološkom bolesniku tijekom zračenja, sudjelovanje pri vađenju koštane srži u operacijskim salama, zatim pri prikupljanju i zamrzavanju perifernih krvotvornih matičnih stanica, transfundiranje krvnih pripravaka, prevencija i ublažavanje nuspojava liječenja, edukacija i psihološka potpora bolesniku i obitelji i drugo), te u primjeni (na nekim odjelima i pripremi) parenteralne citostatske i druge specifične terapije, hematološke medicinske sestre i tehničari nezamjenjivi su i u mnogim drugim jednako važnim postupcima specifičnim za hematološkog bolesnika.

KroMreža HMST svojim aktivnostima, želi da naši bolesnici ma gdje god se liječili dobivaju ujednačenu i sigurnu zdravstvenu skrb.

Nadalje, kroz Mrežu želimo unaprijediti sestrinsku profesiju, kako bi uloga i status hematoloških medicinskih sestara bili prepoznatljivi u stručnoj zajednici i javnosti, kao i kod bolesnika, što će pozitivno utjecati na njihovo povjerenje u naš rad i stručnost, ozbiljnost i samoprijegor.

Osnivanjem radnih skupina unutar KroMreže HMST omogućit ćemo medicinskim sestrama i tehničarima da se aktivno uključe u rad prema svojim uskim područjima interesa.

Želimo ostvariti suradnju s drugim udrugama i međunarodnim udruženjima kada su nam ciljevi djelovanja, akcije ili projekti slični.

KroMreža HMST ulagat će napore da ovaj zahtjevan i odgovoran posao bude prepoznat i cijenjen u struci i zajednici, kao i napore da kvalitetnom edukacijom, posebno mladih kolegica i kolega, zadržimo i poboljšamo kvalitetu njege i skrbi o hematološkom bolesniku. Ujedno, nastojat ćemo doprinositi poboljšanju radnih uvjeta sestara, kao bi ih zadržali u struci i u zemlji.

Zato KroMreža HMST djeluje s ciljevima:

 • Unapređenje sestrinske skrbi  hematološkog bolesnika
 • Edukacija i stručni razvoj hematoloških medicinskih sestara i tehničara
 • Promocija i unapređenje profesije hematoloških medicinskih sestara i tehničara

U tu svrhu KroMreža HMST provodi sljedeće aktivnosti (iz Statuta):

 • Pripremanje materijala radi prijavljivanja, dokumentiranja i bodovanja stručne osposobljenosti članica nadležnoj Komori;
 • Unapređenje sestrinske skrbi o hematološkom bolesniku na temelju stjecanja i međusobne razmjene znanja i iskustva iz područja hematologije i zdravstvene njege hematološkog bolesnika;
 • Organiziranje i provođenje edukacije članstva, u vidu tečajeva, predavanja, konferencija i drugih oblika usavršavanja, internih i/ili odobrenih od Komore;
 • Sudjelovanje na konferencijama u organizaciji drugih u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, podrška objavi sestrinskih radova na istima;
 • Suradnja s trećima — udrugama, institucijama;
 • Nakladnička djelatnost, izrada i distribucija informativnih materijala u vidu publikacija, audiovizualnih ili elektroničkih izdanja;
 • Poticanje izrade smjernica iz područja zdravstvene njege, specifičnih za skrb o hematološkom bolesniku;
 • Prikupljanje sredstava, donacija, sponzorstva i članarina potrebnih za redovito poslovanje Mreže;
 • Predlaganje promjena zakonskih propisa nadležnim državnim tijelima, vezanih za status hematoloških medicinskih sestara;
 • Informiranje i edukacija javnosti i stanovništva o hematološkim bolestima radi ranog otkrivanja bolesti;
 • Promoviranje zdravstveno odgovornog ponašanja radi prevencije bolesti;
 • Djelovanje kroz različite javne medije, upoznavanje i pridobivanje javnosti za pitanja od interesa za Mrežu i članstvo;
 • Obilježavanje važnih dana za sestrinsku struku kao i dana bolesnika;
 • Organiziranje druženja, upoznavanja, osobnog rasta i dobrobiti članstva.