NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima tri članice koje bira Skupština na mandat od četiri godine, s mogućnošću ponovnog biranja, u pravilu ne dulje od dva mandata.

U sadašnjem mandatu članice Nadzornog odbora su:

  • Iva Čulina bacc. med. techn. KB Dubrava
  • Ruža Jakovac bacc. med. techn. KB Merkur
  • Tina Mitrović bacc. med. techn. KBC Zagreb

SUD ČASTI

Sud časti sastavljen je od tri članice koje bira i opoziva Skupština. Mandat traje četiri godine. Predsjednicu biraju između sebe na prvoj sjednici.

U sadašnjem mandatu članice Suda časti su:

  • Ana Šepak bacc. med. techn. KBC Zagreb
  • Stiković Božica, mag.med.techn. Zavod za hematologiju, KB Dubrava
  • Snježana Čukljek doc. dr. sc. Zdravstveno veleučilište

LIKVIDATOR KROMREŽE:

U sadašnjem mandatu likvidatorica je:

  • Nataša Išlić dipl. med. techn. KBC Sestre Milosrdnice

Više o Nadzornom odboru, sudu časti i likvidatoru pročitajte u STATUTU