Najviše tijelo upravljanja KroMreže je Skupština, a čine ju sve redovne poslovno sposobne članice KroMreže.

Za rad Skupštine potrebna je nazočnost 1/3 redovnih članica, fizički, i/ili putem online platforme, a za odluku Skupštine o određenom pitanju potrebna je natpolovična većina prisutnih redovnih članica.

Redovna godišnja Skupština  održava se obvezno jednom godišnje, u prvom dijelu tekuće godine.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine, a može se održati i u okviru redovne Skupštine, u slučaju da je izvanredna.

Na izbornoj Skupštini biraju se: članice Upravnog  i Nadzornog odbora, te Suda časti, predsjednica, dvije dopredsjednice i tajnica.

Izvanredna Skupština saziva se kada ima posebnih razloga za to (odlazak ili smjena vodstva i sl.)

Više o Skupštini pročitajte u STATUTU