Upravni odbor (UO) je upravno i izvršno tijelo Skupštine koje provodi njezine odluke i rukovodi djelovanjem KroMreže između dva zasjedanja Skupštine.

Upravni odbor broji 15 članica (predsjednica, dvije dopredsjednice, tajnica i najviše 11 članica UO) zastupljenih prema načelima: brojnost hematoloških sestara u bolnici i izvrsnost hematološke djelatnosti, regionalna zastupljenost, radni doprinos članice, kontinuitet rada UO, pomlađivanje kadrova, ravnopravnost svih članica, demokratičnost.

Mandat UO je četiri godine s mogućnošću ponavljanja mandata pojedinim članicama, uz poštivanje kriterija za optimalan izbor UO.

U sadašnjem mandatu članice Upravnog odbora (prema abecedi) su:

 1. Josipa Belev  mag. med. techn. KBC Zagreb
 2. Julijana Bralo bacc. med. techn. KBC Split
 3. Vesna Družinić mag. med. techn.  KBC Zagreb
 4. Ana Hrkač bacc. med. techn. KB Dubrava
 5. Nataša Išlić dipl. med. techn. KBC Sestre Milosrdnice
 6. Suzana Ivoš dipl. med. techn. KB Dubrava
 7. Danijela Jukić bacc. med. techn. KBC Osijek
 8. Nina Jajaš bacc. med. techn. KBC Rijeka
 9. Kristina Kondres bacc. med. techn. KB Merkur
 10. Zdravka Kos dipl. med. techn. OB Varaždin
 11. Mia Motl bacc.med.techn. OB Zadar
 12. Ljiljana Pomper, mag. med. techn. KB Merkur
 13. Marija  Schoenberger dipl. med. techn. KB Sveti Duh
 14. Marica Vuletić dipl. med. techn. KBC Split
 15. Katarina Kovačević, mag. med. techn. KBC Zagreb

Više o Upravnom odboru pročitajte u STATUTU

Radni dokumenti (dostupno samo članovima UO)