Ova Rubrika sadrži popis relevantnih stručnih publikacija za naš rad, kao i listu stručnih radova sestara i medicinskih tehničara – članica i članova KroMreže

GlaMed – glasnik zdravstvenih profesija KBC-a Zagreb

ZBORNIK RADOVA – 3. KONGRES KROMREŽE HEMATOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA

PREZENTACIJA: Dekontaminacija nakon slučajnog istjecanja cistostatika

KNJIGA: The European Blood and Marrow Transplantation Textbook for Nurses
(Preuzmite knjigu klikom na sliku)


Glasilo Hemofilija – Broj 15, 2023:
(Slika – link za preuzimanje)

2. Kongres KroMreže HMST 2022.

ZBORNIK RADOVA:

POSTERI:

2. kongres KroMreže HMST 2022. – POSTERI


1. Kongres KroMreže HMST 2021.

KNJIGA SAŽETAKA:

POSTERI:

POSTERI S 1. KONGRESA


Snimka – ZAJEDNIČKI WEBINAR UDRUGA KROMREŽA HMST I MIJELOMCRO S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 14. travnja 2022