U okviru rada Radne skupine Tromboza i hemostaza 12.04. 2022 održan je edukativni webinar naziva Kardiovaskularno zdravlje oboljelih od hemofilije.  Misao vodilja ovog webinara je povećati svijest o važnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti i važnost  tjelesne aktivnosti kao sastavnog dijela svakodnevnog života, ta je ideja nepravedno zanemarena u skrbi o oboljelima od hemofilije. Kada se govori o skrbi osoba s hemofilijom uglavnom je fokus na terapiji, a zapravo je načelno zdrav život jako važan u nošenju s kroničnom bolesti. Predavači koji su sudjelovali na webinaru su profesionalci koji se bave problemima s kojim se susreću oboljeli od hemofilije. Vrijednost ovog edukativnog webinara je i u tome što smo u vrijeme pandemije uspjeli održati kontinuitet edukacije kako bolesnika tako i medicinskih sestara, te još važnije da smo uspjeli na jednom mjestu okupiti veliki broj članova dvaju udruga, točnije članove Društva hemofiličara Hrvatske i organizatora webinara KroMreže HMST. Nakon završenih predavanja razvila se vrijedna rasprava o temi o kojoj se govorilo na webinaru. Naknadni interes slušača za temu samo je bio potvrda dobro i pravovremeno odabrane teme isto tako i dobro odabranih predavača i njihovih izlaganja. 

Tekst pripremila: Josipa Belev, mag. med. techn.

Zavod za hematologiju, KBC Zagreb