Radionica u KBC Osijek – 24.2.2023.

U sklopu aktivnosti Radne skupine Venski pristupi naše udruge KroMreže održana je radionica u KBC Osijek. Zahvaljujući našim članicama Ivani Kuleš i Danijeli Jukić kao domaćinima bilo nam je zadovoljstvo imati predavanje o održavanju venskih katetera. Predavanje su održale Ljiljana Pomper i Suzana Ivoš.

Radujem se šta mogu reći da je posjećenost predavanju usprkos održavanju u radno vrijeme bila izrazito dobra kao i  zainteresiranost za temu. Velik interes bio je za indikacije postavljanja kao i za način održavanja venskih katetera. Radionica je uključivala postupke rada sa port kateterima i upoznavanje i rad sa PICC-om i MIDLINE-om.

Veselimo se uspješnosti održane radionice kao i svim sljedećim edukacijama.

Suzana Ivoš, mag.med.techn

Zahvala kolegice sa Hematologije KBC Osijek o održanoj edukaciji

U ime Hematologije KBC Osijek i u svoje vlastito zahvaljujem se sestri Ljiljani Pomper i sestri Suzani Ivoš na održanoj edukaciji. Iznimno smo zadovoljni što se ovakav oblik edukacije po prvi puta odrđao na Hematologiji Osijek te smo otvoreni za buduću suradnju. Posebno smo sretni i ponosni što je susret proizašao iz dobre suradnje unutar Radne skupine Venski pristupi naše KroMreže.

Ivana Kuleš, bacc.med.techn.


Radna skupina “Venski pristupi”  polako počela sa aktivnostima, kao prvu aktivnost skupine predstavljamo edukaciju koja je bila u KBC Osijek o čemu nam je naša članica poslala izvješće.

EDUKATIVNA RADIONICA: RUKOVANJE SA PORT KATETERIMA KLINIČKI ZAVOD ZA HEMATOLOGIJU, KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK (30.3.2022.)

                         

       Svjedoci smo brojnih inovacija u prevenciji, dijagnostici, liječenju, zdravstvenoj njezi i rehabilitaciji mnogih bolesnih stanja i bolesti. Napredak suvremene tehnologije i medicinskih znanosti još više ističe ulogu sestrinstva u suvremenom zdravstvu.    

       Primjena centralnih venskih katetera danas je dio standarda liječenja i skrbi za hematološkog bolesnika. Postavljanje i toaleta centralnih  katetera zahtijeva multidisciplinarni pristup koji uključuje hematologe, interventne radiologe ili kirurge te medicinske sestre. Koji kateter će se postaviti  bolesniku ovisi o predviđenoj duljini trajanja liječenja i dostupnosti krvnih žila te o njihovim prednostima i nedostatcima.

       Dugotrajno liječenje bolesnika oboljelih od maligne hematološke bolesti zahtijeva učestalo korištenje venskog puta te je nedostatak istog jedan od najčešćih problema s kojim se danas susreće medicinsko osoblje u liječenju takvih bolesnika. Povećana primjena intenzivne kemoterapije, kontinuirane kemoterapije tijekom nekoliko dana, imunoterapije , suportivne terapije, analgetika, antibiotika, hranjivih otopina, transfuzija krvi i krvnih pripravaka  zahtijevaju dugotrajan i siguran venski pristup.

      Dana 30.3.2022. u Kliničkom bolničkom centru Osijek u organizaciji Zavoda za Hematologiju  održana je edukativna radionica s ciljem unapređivanja sestrinskih vještina u radu sa port kateterom.  Cilj radionice bio  je prikazati prednosti primjene terapije putem porta, naša iskustva s portom te odnos bolesnika prema portu. Radionica se sastojala od dva dijela. U prvom dijelu održano je predavanje dok se u drugom dijelu individualno uvježbavala vještina primjene terapije na port kateter.

        Na zavodu za Hematologiju KBC Osijek, u prosjeku, mjesečno se aplicira oko 300 kemoterapija, te do 100 doza krvi i krvnih pripravaka. Stoga je cilj poticati što češću i pravovremenu ugradnju port katetera.

        Od listopada 2021. godine u našem kliničkom bolničkom centru port katetere postavlja intervencijski radiolog dr. Vjekoslav Kopačin te ih mjesečno ugradi desetak.

Implantacija se općenito izvodi u lokalnoj anesteziji (opća anestezija za djecu). Mjesto imlpantacije katetera odabire se prema kliničkom stanju pacijenta, njegovom načinu života ili tretmanu na koji se provodi. Pristupni priključak može se postaviti u gornji ili donji torakalni položaj ili čak u brahijalni položaj s namjenskim brahijalnim priključkom. Najčešći pristupni putevi za centralni venski kateter su unutarnje ili vanjske jugularne vene, subklavijska vena, cefalična ili aksilarna vena.

         U radu sa port kateterom moraju se poštivati aseptička pravila prema bolničkom protokolu.  Kako bi se izbjegla bilo kakva kontaminacija mjesta injiciranja moramo se pobrinuta da glava pacijenta bude okrenuta od mjesta tijekom manipulacije.

    Pri svakom radu sa kateterom važno je da medicinsko osoblje nosi kiruršku masku, opere ruke antiseptičkim sapunom te koristi sterilne rukavice. 

Prije svakog korištenja port katetera treba provjeriti kožu iznad mjesta uboda i duž katetera da nema crvenila, edema, ulceracija ili iscjetka.

     Za infuziju kroz pristupni otvor mora se koristiti posebna zakošena igla bez jezgre s fiksacijskom pločom i fleksibilnim krilima te produžnom cijevi i stezaljkom. Vrsta igle odabire se u skladu s trajanjem liječenja i potrebama indikacije.

     Igla može ostati postavljena i do 7 dana. U tom slučaju postavlja se prozirna ljepljiva traka preko mjesta igle  kako bi se omogućila  svakodnevna inspekcija mjesta umetanja.

       Nakon svake infuzije kako bi se potvrdila prohodnost katetera i ispravan položaj igle mora se provjeriti refluks krvi.

       Također, prije svake upotrebe P.K. potrebno je provjeriti funkcioniraju li pristupni otvor i kateter aspiracijom krvi u štrcaljku i ubrizgavanjem 10 ml fiziološke otopine. U slučaju pojave boli, otpora ili otekline (oko otvora ili duž katetera) prije početka ili tijekom liječenja potrebno je posumnjati na kvar uređaja i provesti daljnje pretrage.

       Nakon svakog tretmana ili svaka 4 tjedna ako se ne primjenjuje potrebno je isprati pristupni otvor i kateter te izvršiti heparinizaciju.

 Osim za primjenu infuzije i kemoterapije port kateter koristi se i za uzimanje uzoraka krvi te davanje krvnih pripravaka kao i za parenteralnu prehranu.

Prednosti korištenja port katetera

 • omogućava bolju kvalitetu života
 • ne narušava izgled tijela
 • omogućava nesmetanu fizičku aktivnost
 • omogućava samostalno hranjenje
 • omogućava samostalno obavljanje osobne higijene
 • smanjuje bol i strah od punkcija
 • manja prisutnost infekcija
 • apsolutna pošteda perifernih venskih puteva

Benefiti za medicinsko osoblje:

 • omogućava laku punkciju
 • omogućava brzu konekciju na intravenozne linije
 • uspjeh pri svakom ubrizgavanju terapije
 • velika ušteda vremena
 • uzimanje krvnih uzoraka
 • davanje krvnih pripravaka
 • parenteralna prehrana

Benefiti za bolnicu:

 • smanjeni troškovi materijala za kemoterapije
 • siguran trajni centralni venski pristup
 • nema odgode terapije
 • manje bakterijskih infekcija

        Ovakav tip radionica hvalevrijedan je, ključan i koristan za što bolje educiranje medicinskih sestara/tehničara koji bi se putem edukacija bolje upoznali s prednostima PK-a, dobili informacije o samom radu s istim te na taj način stekli kompetencije za educiranje i pružanje podrške pacijentima i njihovim obiteljima.

Ivana Kuleš