Briga o bolesniku koji boluje od maligne hematološke bolesti poseban je izazov u radu medicinske sestre. Na Svetski dan zdravlja prisjetimo se posebno što je važno u brizi za bolesnika osim fizičke podrške u liječenju te primjene često skupih lijekova.

Opće ljudske vrijednosti kao što su dostojanstvo, ljubav, empatija, istinitost, poštenje… koje razvijamo učenjem, iskustvom i praksom karakteriziraju nas kao kompletnog čovjeka i zdravo društvo u cjelini. U sestrinskoj profesiji moral se odnosi na vrijednosne kriterije dobrog ljudskog djelovanja i ispravnog ponašanja sestara u kompleksnom procesu skrbi i njege bolesnika kao i odnos u kolektivu.

Krajem 20. stoljeća moralne vrijednosti su bile više izražene dok u današnjem potrošačkom društvu pitanje je da li težimo samo ka materijalnim dobrima ili težimo vrlinama koje će nam pomoći da postanemo bolje osobe te samim time podižemo našu profesiju na viši nivo. Sve ove kvalitete medicinska sestra uči promatranjem, iskustvom i djelovanjem u praksi. Obzirom na okruženje u društvu te moralnu situaciju, donošenje ispravnih odluka jako je teško, kako u privatnom životu tako i u zdravstvenoj organizaciji, pogotovo odluke koje će utjecati na dugoročno pozitivno djelovanje na bolesnika. Očuvanje tradicionalnih moralnih vrijednosti, u konačnici će rezultirati dobrom atmosferom koja će se odraziti na motivaciju i predanost na radnom mjestu svake medicinske sestre. Svojim vlastitim ponašanjem, primjerom i postupcima potaknut ćemo druge da počnu prihvaćati i mijenjati svoja ponašanja u pozitivnom smjeru. Moralne vrijednosti glavna su nit vodilja u radu medicinske sestre, što bolesnici uvelike osjete te na temelju toga grade povjerenje u medicinsku sestru koja skrbi za svakog pojedinog hematološkog bolesnika. Povjerenje bolesnika i obitelji oboljelih medicinskim sestrama daju poticaj za rad i ispunjavaju zadovljstvom. Velika je sreća koju hematološka medicinska sestra može prepoznati kada, nakon dugotrajnog liječenja i brige, hematološki bolesnik ozdravi te se vrati svom uobičajenom životu.

Ana Šepak, bacc.med.techn.

Članica Odbora časti

Glavna sestra Odjela za zloćudne tumore krvotvornog sustava