Program Kontinuirana skrb i podrška oboljelima od multiplog mijeloma

Poštovane kolegice i kolege, poštovani suradnici, oboljeli i članovi obitelji oboljelih od multiplog mijeloma,

U ožujku, mjesecu svjesnosti o multiplom  mijelomu, održan je zajednički  webinar Udruge KroMreža HMST i Udruge za podršku oboljelima od multiplog mijeloma – Mijelom CRO. Webinar je okupio hematološke medicinske sestre i tehničare, psihologe, liječnike, te članove Udruge oboljelih od multiplog mijeloma – oboljele i obitelj.

To je program kontinuirane skrbi i podrške oboljelima od multiplog mijeloma, koji je započeo 2022. godine, a ove godine tema je bila: KVALITETA ŽIVOTA I PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Saslušali smo izvrsna predavanja:

dr. sc. Sanja Ledinski Fičko, viši predavač na Zdravstvenom veleučilištu:

Kvaliteta života oboljelih od Multiplog mijeloma

Maja Erceg Tušek, magistra psihologije u udruzi SVE za NJU:

Psihološka podrška oboljelom od Multiplog mijeloma i obitelji

Panelisti – hematološke medicinske sestre i tehničari, psiholozi i liječnici iz hrvatskih bolnica, zajedno s oboljelima i njihovim bližnjima, sudjelovali su u edukativnoj, konstruktivnoj i nadasve podržavajućoj raspravi, koju na kraju rujna – mjesecu svjesnosti o raku krvi, možete pogledati na snimci u prilogu.

Hvala svima! Veselim se našim budućim susretima!

Ljiljana Pomper, mag. med. techn.

Glavna sestra Zavoda za hematologiju KB Merkur